Liên kết web
Trang thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ
Bảo tàng Đà Nẵng
UBND Thành phố Đà Nẵng
Bộ Công Thương
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Trung tâm xúc tiến Thương mại
Công ty quản lý HCTL& các chợ Đà Nẵng
Trung tâm WTO Đà Nẵng
Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
Cải cách thủ tục Hành chính
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
UBND quận Hải Châu
UBND quận Sơn Trà
UBND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Cẩm Lệ
UBND quận Thanh Khê
UBND quận Liên Chiểu
UBND huyện Hòa Vang
Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên - Môi trường
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Sở Giáo dục & Đào tạo
Tổ chức Thương mại Thế giới
Thương xá chợ Hàn - Công ty CP Đầu tư Nghĩa An Thịnh
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Tiền Phong - VDC
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Phòng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Sở Thể dục Thể thao
Rau - Hoa - Quả Việt Nam
Công ty TNHH Chăm Chăm
Cổng Thương mại điện tử Lào Cai
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng
ASEM connect
ASEAN
Trung tâm Phần mềm Quang Trung
Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Hỗ trợ trực tuyến

 
 
”"
Thống kê truy cập
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
Chi tiết thủ tục
File :
 1. Thủ tục hành chính: Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (hoặc qua đường bưu điện).

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ. Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghiệp giải quyết.

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghiệp tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết); dự thảo văn bản  xác nhận Bản cam kết của thương nhân, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành. 

- Bước 4: Phòng Quản lý công nghiệp chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Công Thương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản cam kết nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (theo mẫu phụ lục 01 đính kèm);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản giới thiệu dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận Bản cam kết nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày xác nhận).

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Bản cam kết nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (theo mẫu phụ lục 01 đính kèm).

j) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Có dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.

- Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh. Số lượng sản phẩm thép nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo khai báo của doanh nghiệp.

- Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

 

 

 

 


Phụ lục

TÊN CƠ SỞ

 

Số:  ... /BCK-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày           tháng       năm 20...

 

BẢN CAM KẾT

Nhập khẩu sản phẩm thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 
 

 


Tên cơ sở: ..................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................................................

Ngày cấp: .................................... Nơi cấp: ...............................................................................

Địa chỉ hoạt động sản xuất/gia công: .........................................................................................

Điện thoại: ...........................................fax.................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................

Ngành nghề sản xuất, gia công:..................................................................................................

Số lượng nhập khẩu sản phẩm thép:...........................................................................................

Dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công (số lượng, công suất, nước sản xuất, năm sản xuất...):....................................................................................................................................................

Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh. Số lượng sản phẩm thép nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định (theo khai báo của doanh nghiệp):..................................................................................

Việc gia công, sản xuất của cơ sở theo tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ cao, không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin khai báo là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước./.

Nơi nhận:

CHỦ CƠ SỞ

- Sở Công Thương;

- Hải quan;

- Lưu: ...

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

Các bài viết khác
Tin nổi bật
Chuyên mục công thương
Tháng...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm...
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Văn bản mới