Liên kết web
Trang thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ
Bảo tàng Đà Nẵng
UBND Thành phố Đà Nẵng
Bộ Công Thương
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Trung tâm xúc tiến Thương mại
Công ty quản lý HCTL& các chợ Đà Nẵng
Trung tâm WTO Đà Nẵng
Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
Cải cách thủ tục Hành chính
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
UBND quận Hải Châu
UBND quận Sơn Trà
UBND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Cẩm Lệ
UBND quận Thanh Khê
UBND quận Liên Chiểu
UBND huyện Hòa Vang
Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên - Môi trường
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Sở Giáo dục & Đào tạo
Tổ chức Thương mại Thế giới
Thương xá chợ Hàn - Công ty CP Đầu tư Nghĩa An Thịnh
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Tiền Phong - VDC
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Phòng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Sở Thể dục Thể thao
Rau - Hoa - Quả Việt Nam
Công ty TNHH Chăm Chăm
Cổng Thương mại điện tử Lào Cai
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng
ASEM connect
ASEAN
Trung tâm Phần mềm Quang Trung
Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Hỗ trợ trực tuyến

 
 
”"
Thống kê truy cập
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nệhệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình Nông thôn miền núi);
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi;
Căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018,
Để làm cơ sở xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

1. Quan điểm lựa chọn đề xuất dự án: Ưu tiên dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng khó khăn, khu vực nông thôn miền núi; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuôi giá trị sản xuất hàng hóa tại các địa bản triên khai, góp phân nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống người dân.

2. Hồ sơ đề xuất dự án

a) Thành phần hồ sơ gồm có:
- Thuyết minh dự án (bản dự thảo, chưa cần có phê duyệt của các cấp);
- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì;
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án;
- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;
- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN và các biểu mẫu cụ thể được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sỡ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://dost.danang.gov.vn - Phần hướng dẫn hoạt động KH&CN/Đăng ký đề tài khoa học.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ đổi với mỗi dự án đề xuất.

3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ đề xuất dự án xin gửi về Sở Khoa học vả Công nghệ trước ngày 31/3/2017 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, sổ điện thoại: 0511.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Sở Công Thương xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết để đề xuất đặt hàng./.
 
P.KHTC-SCT
Tin nổi bật
Chuyên mục công thương
Tháng...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm...
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Văn bản mới