Liên kết web
Trang thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ
Bảo tàng Đà Nẵng
UBND Thành phố Đà Nẵng
Bộ Công Thương
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Trung tâm xúc tiến Thương mại
Công ty quản lý HCTL& các chợ Đà Nẵng
Trung tâm WTO Đà Nẵng
Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
Cải cách thủ tục Hành chính
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
UBND quận Hải Châu
UBND quận Sơn Trà
UBND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Cẩm Lệ
UBND quận Thanh Khê
UBND quận Liên Chiểu
UBND huyện Hòa Vang
Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên - Môi trường
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Sở Giáo dục & Đào tạo
Tổ chức Thương mại Thế giới
Thương xá chợ Hàn - Công ty CP Đầu tư Nghĩa An Thịnh
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Tiền Phong - VDC
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Phòng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Sở Thể dục Thể thao
Rau - Hoa - Quả Việt Nam
Công ty TNHH Chăm Chăm
Cổng Thương mại điện tử Lào Cai
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng
ASEM connect
ASEAN
Trung tâm Phần mềm Quang Trung
Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Hỗ trợ trực tuyến

 
 
”"
Thống kê truy cập
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Sở Công Thương Đà Nẵng
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 UBND thành phố giao, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm 2017 cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; đồng thời chỉ đạo tăng cường các hoạt động đồng hành, theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; kết nối cung cầu sản phẩm lưu niệm phục vụ APEC 2017; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ trong dịp lễ hội; tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động thương mại tiếp tục giữ được mức tăng trưởng; thị trường hàng hóa tương đối ổn định.
Thực hiện công tác sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương trong 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến, chỉ đạo công tác, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, ngày 30 tháng 6 năm 2017, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2017.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2017 (giá so sánh 2010) ước đạt 22.404 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,82% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến cuối tháng 5/2017 đã có 13 dự án đầu tư công nghiệp được cấp phép trong các KCN của thành phố với tổng vốn đầu tư 277,5 tỷ đồng; trong đó có 10 dự án trong nước và 03 dự án FDI (tổng vốn: 1 triệu USD).
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 696,4 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 609 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016.
- Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 31/5/2017: Đã tiếp nhận 7.681 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến là 7.382 hồ sơ đạt 96,1%); đã giải quyết 7.588 hồ sơ, trả lại 64 hồ sơ có văn bản trả lời, 29 hồ sơ đang giải quyết. Trong đó:
+ Sớm hạn: 6.386 hồ sơ (đạt 84,2%);
+ Đúng hạn: 1.202 hồ sơ (đạt 15,8%);
+ Không có hồ sơ trễ hạn.
- Bổ nhiệm 06 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm lại 01 công chức, viên chức. Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với 01 trường hợp, lập thủ tục đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính đối với 03 công chức.  Tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với 08 trường hợp. Chuyển công tác đối với 01 trường hợp. Ban hành thông báo nghỉ hưu đối với 03 trường hợp, thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với 01 trường hợp.
- Cử 54 lượt tham gia CCVC, NLĐ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn. Giải quyết thủ tục cho 28 lượt CCVC, NLĐ đi công tác, nghỉ phép tại nước ngoài. Nâng lương thường xuyên cho 57 trường hợp, phụ cấp thâm niên vượt khung 01 trường hợp, nâng lương trước hạn cho 12 trường hợp.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, đặc biệt là 03 nhiệm vụ trọng tâm và các đầu việc trong Chương trình công tác của Sở đều được tổ chức thực hiện có kết quả, phù hợp tiến độ. Nổi bật là công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề tài, dự án; công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực công thương; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (về pháp lý, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, khuyến công…, tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN); công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác đảm bảo an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng văn minh thương mại tại các chợ.

Ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương biểu dương các thành tích và kết quả trong 6 tháng đầu năm các phòng, đơn vị đã tham mưu thực hiện tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Công Thương trong năm 2017. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chỉ tiêu năm 2017 được giao
- Giá trị Sản xuất công nghiệp: tăng 10,5 – 11,5%.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: tăng 16 – 17%.
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: tăng 11 – 12%.

2. Tập trung hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao, nhiệm vụ trọng tâm và các đầu việc giao cho các phòng, đơn vị trong Chương trình công tác năm 2017 của Sở. Hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách ngành Công Thương năm 2018. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2018.

3. Thực hiện hoàn thành tốt, có hiệu quả các nội dung Chương trình thực hiện Chương trình “4 an” trong lĩnh vực Công Thương.

4. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2017; theo dõi, kiểm tra, phối hợp thực hiện kế hoạch cung cấp điện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

5. Tiếp tục xây dựng, đôn đốc ban hành các chính sách, chương trình, đề tài, dự án đã đề ra trong kế hoạch năm 2017 như:
+ Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;
+ Điều chỉnh đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
+ Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về chính sách phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm.
+ Xây dựng Dự thảo Quy định chính sách phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng;
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt:
+ Hội chợ EWEC 2017 và Chương trình Chương trình Kết nối cung cầu Đà Nẵng 2017;
+ Hội chợ hàng Việt –Đà Nẵng 2017;

6. Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

7. Xây dựng Báo cáo đề xuất phương án Đầu tư chợ Cồn theo hướng chợ truyền thống văn minh, hiện đại, Xây dựng Báo cáo đề xuất phương án Đầu tư Chợ Đầu mối Hòa Phước và phối hợp các ngành kêu gọi đầu tư đối với dự án này.

8. Chủ động và linh hoạt trong điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường. Lập Kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn giá thị trường trong mùa mưa bão. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ nâng giá.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 29 của BTV Thành ủy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà soát công bố Bộ Thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

10. Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

11. Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị” và phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2017. Tiếp tục xây dựng văn minh thương mại tại các chợ; Thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương.

12. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công thương.                                         
 
VP-SCT
Các bài viết khác
Tin nổi bật
Chuyên mục công thương
Tháng...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm...
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Văn bản mới