Liên kết web
Trang thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ
Bảo tàng Đà Nẵng
UBND Thành phố Đà Nẵng
Bộ Công Thương
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Trung tâm xúc tiến Thương mại
Công ty quản lý HCTL& các chợ Đà Nẵng
Trung tâm WTO Đà Nẵng
Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
Cải cách thủ tục Hành chính
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
UBND quận Hải Châu
UBND quận Sơn Trà
UBND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Cẩm Lệ
UBND quận Thanh Khê
UBND quận Liên Chiểu
UBND huyện Hòa Vang
Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên - Môi trường
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Sở Giáo dục & Đào tạo
Tổ chức Thương mại Thế giới
Thương xá chợ Hàn - Công ty CP Đầu tư Nghĩa An Thịnh
Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Tiền Phong - VDC
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Phòng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Sở Thể dục Thể thao
Rau - Hoa - Quả Việt Nam
Công ty TNHH Chăm Chăm
Cổng Thương mại điện tử Lào Cai
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng
ASEM connect
ASEAN
Trung tâm Phần mềm Quang Trung
Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Hỗ trợ trực tuyến

 
 
”"
Thống kê truy cập
Tất cả lĩnh vực
Tên văn bản
Ngày ký Từ ngày (dd/mm/yyyy)
Đến ngày  (dd/mm/yyyy)
Loại văn bản
Nghiệp vụ
 
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Hướng dẫn 965/HD-SNV Hướng dẫn khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề 383.26 KB 110 Download
Xem
Quyết định số 422/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 1.15 MB 108 Download
Xem
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 1.41 MB 105 Download
Xem
Thông tư 08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 170.89 KB 116 Download
Xem
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 591.52 KB 110 Download
Xem
Thông tư số 17/2017/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện quy định về khu ( điểm) chợ biên giới tại Hiệp định TM biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCNVN & Chính phủ nước CHND Trung Hoa 364.80 KB 133 Download
Xem
Báo cáo số 1620/BC-SCT Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017 846.38 KB 166 Download
Xem
Báo cáo số 1600/BC-SCT Báo cáo kết quả 06 tháng thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh rượu 879.55 KB 151 Download
Xem
Báo cáo số 1583/BC-SCT Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 870.26 KB 141 Download
Xem
Hướng dẫn dăng ký và sử dụng chức năng đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov bằng tin nhắn V/v truyền thông, hướng dẫn đăng ký và sử dụng chức năng tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov Đà Nẵng 721.92 KB 143 Download
Xem
Công văn số 568/SCT-VP Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện quy trình xử lý văn bản và sử dụng chữ ký số 248.07 KB 166 Download
Xem
Hướng dẫn số 1738/HD-SCT Hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương 435.79 KB 158 Download
Xem
Thông báo số 1463/TB-SCT Về việc tích hợp Dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương về Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng 511.36 KB 140 Download
Xem
Công văn số 380/SCT-VP v/v thông báo tiếp nhận & xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến qua mạng 78.83 KB 154 Download
Xem
Thông tư số 11/2017/TT-BCT Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tái nhập & chuyển khẩu hàng hóa 1.22 MB 148 Download
Xem
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” 58.00 KB 150 Download
Xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Công Thương 375.21 KB 325 Download
Xem
Tin nổi bật
Chuyên mục công thương
Tháng...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm...
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Văn bản mới