Tìm kiếm
Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2020 02/01/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2020 16/12/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2020 02/12/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2020 02/11/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2020 02/10/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2020 30/09/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 8 năm 2020 02/09/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 8 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2020 02/08/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 6 năm 2020 02/07/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 6 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý II 2020 30/06/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý II 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 5 năm 2020 02/06/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 5 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 4 năm 2020 02/05/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 4 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 3 năm 2020 02/04/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 3 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý I 2020 30/03/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý I 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 2 năm 2020 02/03/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 2 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 1 năm 2020 02/02/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 1 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả cả năm 2019 15/01/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả cả năm 2019

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2019 03/01/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2019

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2019 03/10/2019

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2019

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý II 2019 03/07/2019

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý II 2019

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 7 5 7 7 7
Hôm nay: 3.818
Hôm qua: 5.351
Tuần này: 32.016
Tháng này: 32.016
Tổng cộng: 5.775.777