Tìm kiếm

 
Chức năng nhiệm vụ của Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng
Author: Administrator Updated: 25/01/2017 Views: 564

1. Vị trí, chức năng

Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, là đơn vị đầu mối có chức năng quản lý và đầu tư đối với các hoạt động của các chợ hạng 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ các chợ đã giao cho UBND quận quản lý), tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ và thực hiện các quy hoạch, chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định, tổ chức thực hiện: Nội quy của chợ; Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ; Phương án Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ; Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ đối với các chợ được giao quản lý;

b) Thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh đối với các chợ được giao quản lý;

c) Điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động đối với các chợ được giao quản lý. Tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi các chợ được giao quản lý; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tiết, bình ổn thị trường, kiểm tra kiểm soát hàng hóa, phát triển chợ gắn với phát triển du lịch; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại các chợ được giao quản lý;

đ) Quản lý tài sản nhà nước và kết quả tài chính của công ty theo quy định;

e) Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ tại các chợ được giao quản lý;

g) Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý;

h) Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực quản lý chợ, xây dựng chợ văn minh thương mại; chuẩn bị nguồn lực triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch, chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Category:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 2 9 1 7 8
Today: 1.763
Yesterday: 2.867
This week: 26.369
This month: 102.438
Total: 8.229.178