Tìm kiếm
Tình hình triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/07/2021

Bãi bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 và Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng... 02/07/2021

Nghị định 57/2021/NĐ-CP: Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 28/06/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu...

Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 05/05/2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch...

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030 26/02/2021

Ngày 23/02/2021 UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu chung là hình thành...

Thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 (từ nguồn ngân sách trung ương) 26/02/2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương có Công văn số 33/CN-CNHT về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 10/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2020/TT-BCT về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 02/12/2020

Ngày 20/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quyết định đặt ra mục tiêu cụ thể:

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động về các giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ 27/11/2020

Ngày 30/10/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2793/QĐ-BCT về kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp...

Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số về phát triển công nghiệp hỗ trợ 20/11/2020

Ngày 30/10/2020 Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 1 1 1 0 1 7
Hôm nay: 1.166
Hôm qua: 3.878
Tuần này: 5.044
Tháng này: 90.339
Tổng cộng: 8.111.017