Tìm kiếm
Quy định về cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với LPG/LNG/CNG theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 25/06/2018 Lượt xem: 14

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018, trong đó giao Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải. Trong đó tại Khoản 3 Điều 60 của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, điều khoản chuyển tiếp được quy định như sau:

- Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực nhưng chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí thì được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định số 87/2018/NĐ-CP có hiệu lực và đến hết hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng đã hết hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định số 87/2018/NĐ-CP có hiệu lực.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện được quy định cụ thể tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. Các văn bản trên được đăng trên trang thông tin điện tử http://www.socongthuong.danang.gov.vn ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 8 7 6 5
Hôm nay: 5.004
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 5.004
Tháng này: 5.004
Tổng cộng: 5.748.765