Tìm kiếm
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến năm 2018
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 21/11/2018 Lượt xem: 77

Ngày 19/11/2018 vừa qua, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến năm 2018 cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; ngoài ra, còn có sự tham dự của đại biểu Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng; đại biểu của Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng là các đơn vị sinh hoạt trọng Cụm thi đua đơn vị thuộc Sở Công Thương.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Phan Văn Kha, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Đây là lần thứ tư Sở Công Thương tự đứng ra tổ chức tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến cho thành phần là Phó Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng; Trưởng phòng TCHC, Kế toán trưởng; cán bộ phụ trách TĐKT và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng; Trưởng các phòng, Trưởng ban các BQL chợ, quyền Đội trưởng các Đội QLTT, thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Và toàn thể CC, NLĐ Cơ quan Sở Công Thương.

Việc tổ chức Hội nghị kịp thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi triển khai nội dung quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng và sáng kiến cho các phòng, đơn vị, các tập thể và cá nhân nắm bắt và thực hiện. Qua một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, các đại biểu tham dự đã cơ bản nắm được nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến của Sở Công Thương và của thành phố Đà Nẵng, với những nội dung cơ bản về hệ thống văn bản QLNN hiện hành về thi đua – khen thưởng; các danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn xét công nhận đề nghị khen thưởng; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Thẩm quyền quyết định công nhận, trình tự thủ tục trình khen; Hồ sơ đề nghị khen thưởng, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng; Xử lý vi phạm; công tác tổ chức thực hiện; Đồng thời, quán triệt việc thực hiện Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hướng dẫn số 1782/HD-SCT của Sở Công Thương hướng dẫn bình xét khen thưởng, sáng kiến và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2018; những vướng mắc trong quy trình khen thưởng tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở…

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị đồng chí Phan Văn Kha, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của toàn ngành, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do UBND thành phố, Giám đốc Sở giao; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn phong trào thi đua, đồng chí cũng đã đề nghị các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung trọng yếu từ nay cho đến hết năm 2018 với các nội dung:

  1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 1782/HD-SCT của Sở Công Thương hướng dẫn bình xét khen thưởng, sáng kiến và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2018 cho toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.
  2. Trên cơ sở Hướng dẫn số 1782/HD-SCT, các đơn vị kiện toàn Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị, trình Sở có Quyết định công nhận, để kịp tổ chức họp xét.
  3. Đôn đốc các cá nhân có đăng ký sáng kiến, khẩn trương hoàn chỉnh nộp Báo cáo sáng kiến trước ngày 21/11/2018 và Hội đồng sáng kiến đơn vị tổ chức họp xét, trình hồ sơ, kết quả về Sở trước ngày 23/11/2018, để Hội đồng sáng kiến Sở tổ chức họp xét và công nhận trước 27/11/2018, làm cơ sở cho các cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng.
  4. Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Sở, các đơn vị thuộc Sở tiến hành họp xét và đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của đơn vị; trình hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở trước ngày 15/12/2018 theo quy định.
  5. Giao trách nhiệm Văn phòng tham mưu kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở theo quy định của Quy chế; đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ; tổng hợp và tham mưu cho các Hội đồng họp xét.

Kết thúc phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí hy vọng, tất cả công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND thành phố, Bộ Công Thương giao trọng trách cho Ngành trong năm 2018, để công tác thi đua, đề nghị khen thưởng đạt kết quả khả quan.

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 9 1 2 3 0
Hôm nay: 12.212
Hôm qua: 8.734
Tuần này: 0
Tháng này: 160.549
Tổng cộng: 2.891.230