Tìm kiếm
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Xây dựng Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 07/05/2019 Lượt xem: 23

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 3021/KH-SXD về việc Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Xây dựng Đà Nẵng.

Kế hoạch tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019. Với chủ đề Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Kế hoạch triển khai lần này nhằm các mục đích:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 11/02/2014 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phát động, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm về chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới tổ chức đoàn thể và cán bộ, công nhân viên trong ngành xây dựng của các cơ quan, đơn vị với các hình thức như: Trực tiếp, qua internet, truyền thanh, truyền hình, …

b) Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; tổ chức ký cam kết thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cấp của đơn vị; biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị;

d) Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sau đây là nội dung kế hoạch

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 0 0 8 9 0 1
Hôm nay: 5.922
Hôm qua: 6.223
Tuần này: 0
Tháng này: 67.238
Tổng cộng: 6.008.901