Tìm kiếm
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quý I năm 2020
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 17/03/2020 Lượt xem: 37

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2020 và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố; Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được trong Quý I/2020 cụ thể như sau:

 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI QUÝ I

1. Sơ kết đánh giá thí điểm và triển khai mở rộng việc dán tem QR code truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ tại các chợ do Sở quản lý và một số chợ thuộc phạm vi quản lý của quận, huyện

Theo kế hoạch, trong Quý I, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện đề án dán tem QR code, trong đó đánh giá kết quả triển khai thí điểm việc dán tem truy xuất nguồn gốc trong 02 năm 2018-2019. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch bênh Covid-19 diễn ra phức tạp nên tạm thời chưa thể tổ chức Hội nghị sơ kết.

Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện Đề án theo lộ trình được phê duyệt, Sở Công Thương cũng đã ban hành Công văn số 1348/SCT-KTATMT ngày 08/8/2019 đề nghị UBND các quận huyện nghiên cứu triển khai thí điểm tại các chợ thuộc thẩm quyền quản lý. Trước mắt chọn 01 hoặc vài ngành hàng thực phẩm của 01 chợ trên địa bàn để triển khai thực hiện thí điểm trong năm 2020-2021.

2. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí đầu tư nâng cấp chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thực hiện Thông báo số 10/TB-VP ngày 09 tháng 01 năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các quận, huyện tổng hợp nhu cầu về kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố để đáp ứng tiêu chí xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP theo Quyết định 5556/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 58/SCT-KTATMT ngày 14 tháng 01 năm 2020 gửi UBND các quận, huyện, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng về việc xây dựng dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp chợ đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020. Qua số liệu báo cáo của các đơn vị, Sở Công Thương đã tổng hợp kinh phí xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 và báo cáo UBND thành phố tại Công văn số 209/SCT-KTATMT ngày 14 tháng 02 năm 2020.

3. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, đầu tư kinh phí, trang thiết bị, bố trí sắp xếp các ngành hàng xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP theo Quyết định 5556/QĐ-UBND và Kế hoạch 786/KH-UBND

Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 310/SCT-KTATMT ngày 27 tháng 02 năm 2020 đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban quản lý các chợ quận, huyện một số nội dung sau:

- Đăng ký việc xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp chợ, đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố về việc triển khai xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP trên dịa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2023.

- Đối với các chợ đã được công nhận là chợ đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong năm 2019, xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhằm duy trì, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm tại chợ. 

- Đối với Chợ đầu mối Hòa Cường, đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển các chợ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cấp, cải tạo chợ theo “Quy chuẩn quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản – yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm” (QCVN 02-30:2018/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các nhiệm vụ khác

- Phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các chợ đầu mối và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố

- Có văn bản triển khai thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Có văn bản triển khai đến các đơn vị chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở đàn gia cầm và người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phối hợp UBND các quận, huyện và đơn vị tư vấn thực hiện việc mở rộng dán tem QR code đối với các sản phẩm thực phẩm kinh doanh tại các chợ.

2. Hỗ trợ các chợ thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường chợ như phun chế phẩm khử mùi, nạo vét khơi thông cống rãnh, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ.

3. Đôn đốc, triển khai việc xây dựng và duy trì chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 5 5 9 1 6
Hôm nay: 2.121
Hôm qua: 2.836
Tuần này: 2.121
Tháng này: 15.100
Tổng cộng: 8.255.916