Tìm kiếm
Áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 10/04/2020 Lượt xem: 40

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1071/VP-KTTC ngày 07/4/2020 về việc áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 2371/BCT-CT ngày 01/4/2020, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:

1.  Sở Công Thương tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp BHĐC nhằm hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC dự kiến tổ chức trong thời gian từ nay đến hết  tháng  4/2020  mà doanh nghiệp đã  thông báo và được  Sở Công Thương tiếp nhận, đề nghị doanh nghiệp tạm dừng tổ chức và có văn bản thông báo việc tạm dừng về Sở Công Thương theo đúng quy định.  
2. Yêu cầu các doanh nghiệp BHĐC hạn chế tổ chức các cuộc họp.  Nếu cần phải tổ chức họp, thì phải tuân thủ quy định về số lượng tham dự, biện pháp phòng dịch; khuyến khích thực hiện bằng phương thức trực tuyến.
3. Sở Công Thương đã có Thông báo số 556/TB-SCT ngày 03/4/2020 về việc thực hiện một số giải pháp trong thực hiện thủ tục hành chính  (TTHC)  tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương nhằm phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở Công Thương dừng việc tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 02/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020; tổ chức, công dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 và dịch vụ bưu chính công ích đã triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (http://dichvucong.danang.gov.vn), trừ TTHC thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp BHĐC tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nêu tại khoản 1 Thông báo này.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 9 2 7 3
Hôm nay: 5.512
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 5.512
Tháng này: 5.512
Tổng cộng: 5.749.273