Tìm kiếm
Thông báo về việc cập nhật quy định của EU liên quan đến nhập khẩu thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 16/04/2020 Lượt xem: 1

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 356/XNK-NS ngày 09/4/2020 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc cập nhật quy định của EU liên quan đến nhập khẩu thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tiếp theo Công văn số 287/XNK-NS ngày 23/3/2020, Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục cập nhật về thông báo của Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) liên quan đến chứng thư xuất khẩu sang EU trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như sau:

Theo Thông báo số SANTE.DDG2.G.5/HK/2028121 ngày 30/3/2020 của EC, Việt Nam thuộc Danh sách Phụ lục II cần phải thực hiện Quy định số 2019/1973 về việc xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và thức ăn không có nguồn gốc động vật vào thị trường EU cần phải áp dụng kiểm soát nhập khẩu độ nguy cơ nhiễm aflatoxin, tồn dư thuốc trừ sâu, chất pentachlorophenol và dioxin hoặc/và nguy cơ nhiễm vi sinh vật khác.

Việc áp dụng Quy định số 2019/1973 yêu cầu mỗi lô hàng sản phẩm nêu trên phải có một Giấy chứng nhận chính thức theo mẫu tại Phụ lục IV của Quy định này. Mỗi lô hàng cũng phải có các Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm từ cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu theo quy định tại Điều 10 của Quy định EU 2019/1973. Giấy chứng nhận nêu trên hiện đã được sẵn sàng triển khai qua hệ thống điện tử TRACE-NT (https://web.gate.ec.europa.eu/tracesnt/ecas-login) và cho phép chứng nhận kiểm dịch đối với tất cả các sản phẩm động vật và thực vật xuất khẩu vào EU. Hệ thống TRACE-NT cũng cho phép đăng tải lên các kết quả xét nghiệm liên quan trong quá trình thực hiện chứng nhận. Người khai báo qua hệ thống TRACE-NT phải đăng ký tài khoản thông qua hệ thống xác nhận người dùng của Hội đồng Châu Âu, còn gọi là “EU login”. Việc khai báo TRACE-NT cần biến đổi tương thích cho mỗi quy trình hành chính khác nhau của các nước khác nhau.

Đối với các đối tác đã sử dụng hệ thống TRACE-NT cho việc xuất khẩu các sản phẩm khác, hiện muốn tiếp tục sử dụng để chứng nhận cho việc xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và thức ăn không có nguồn gốc động vật (thuộc Danh sách Phụ lục II) cần kiểm tra kỹ lưỡng về việc có cần thiết phải thay đổi thông tin về cơ quan chức năng liên quan hay không, và sau đó thông báo lại cho bộ phận thường trực của TRACE (địa chỉ email: sante-trace@ec.europa.eu).

Đối với trường hợp khai báo lần đầu cho việc xuất khẩu thực phẩm và thức ăn không có nguồn gốc động vật (thuộc Danh sách Phụ lục II), cần phải liên hệ với bộ phận thường trực của hệ thống TRACE để xác nhận cơ quan chức năng liên quan và được chứng nhận bởi cơ quan đó.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng gửi toàn văn Công văn số 356/XNK-NS đính kèm Thông báo số SANTE.DDG2.G.5/HK/2028121, Công văn số 287/XNK-NS đính kèm Thông báo số SANTE.DDG.G/BVG đến Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, có kế hoạch, phương án xử lý phù hợp, đáp ứng các quy định nêu trên của phía bạn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Các văn bản liên quan xem tại đây./.

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 3 9 0 0 1
Hôm nay: 5.208
Hôm qua: 8.422
Tuần này: 13.630
Tháng này: 153.623
Tổng cộng: 4.239.001