Tìm kiếm
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Công Thương hoạt động trở lại kể từ ngày 20/4/2020
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 20/04/2020 Lượt xem: 19

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2089/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 về việc triển khai cụ thể Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương triển khai một số giải pháp trong thực hiện giao dịch hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương nhằm phòng chống dịch Covid-19 như sau:

Dừng việc tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kể từ ngày 02/4/2020 đến hết thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Tuy nhiên, theo Thông báo số 31/TB-UBND ngày 20/4/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVTD-19, kể từ ngày 20/4/2020 Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp trở lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phân công lịch trực làm việc  tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng cụ thể như sau:

Ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Thứ 2, 4, 6

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Xây dựng

- Ban An toàn thực phẩm;

- Sở Văn hóa và Thể thao;

- Sở Tài chính;

- Sở Công Thương;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Thứ 3, 5, 7

- Ban Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Chế xuất;

- Sở Du lịch;

- Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông (đề nghị 2 đơn vị chung ô giao dịch nên công chức một cửa 2 đơn vị tự thỏa thuận về việc phân công người trực trong ngày);

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Y tế;

- Sở Nội vụ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

Khuyến khích các tổ chức, công dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 và dịch vụ bưu chính công ích của Sở Công Thương đã triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn)

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính thông báo để tổ chức, công dân được biết và phối hợp thực hiện.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 9 0 2 0 1
Hôm nay: 859
Hôm qua: 5.316
Tuần này: 6.175
Tháng này: 46.440
Tổng cộng: 5.790.201