Tìm kiếm
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp hoạt động trở lại
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 20/04/2020 Lượt xem: 28

Sáng 20-4, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung các cấp hoạt động trở lại, tiến hành tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, theo Thông báo số 31/TB-UBND ngày 20-4-2020 của UBND thành phố.

Sáng 20-4, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung các cấp hoạt động trở lại, tiến hành tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, theo Thông báo số 31/TB-UBND ngày 20-4-2020 của UBND thành phố.
 


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố hoạt động trở lại từ sáng 20-4

Hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức theo nguyên tắc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc để hướng dẫn, thông tin và bảo đảm xử lý kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như: giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính...


Khu vực chờ đến lượt giao dịch được phân chia, bố trí bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách

Theo ghi nhận, số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố được kiểm soát nhằm đảm bảo các yêu cầu về giãn cách; khu vực cho người chờ đến lượt giao dịch được phân chia, bố trí bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Viên chức của Tổng đài 1022 được bố trí làm việc tại đây để thực hiện việc thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.


Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác đều tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch

Đối với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường, xã, UBND thành phố yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.


Khu vực nhận phiếu để chờ đến lượt làm việc

Các nhóm, lĩnh vực thủ tục hành chính cần ưu tiên tiếp nhận trực tiếp và tập trung giải quyết kịp thời cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp như các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp lợi ích chính đáng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp sẽ được các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường, xã rà soát, quyết định. Cụ thể như: thủ tục hành chính về hộ tịch; thủ tục hành chính về công chứng, chứng thực, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm... để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Đồng thời, các giải pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, người tàn tật... trong thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cũng sẽ được nghiên cứu, triển khai.


Viên chức của Tổng đài 1022 thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phân công, bố trí công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thông báo rộng rãi, công khai thông tin tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ, kịp thời xử lý công việc.


Số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch được giới hạn nhằm đảm bảo các yêu cầu về giãn cách

Cùng với việc tiếp nhận trở lại hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn được khuyến khích tiếp tục sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 8 2 5 7
Hôm nay: 4.496
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 4.496
Tháng này: 4.496
Tổng cộng: 5.748.257