Tìm kiếm
Ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng đối với hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 17/06/2020 Lượt xem: 39

Trong những năm qua, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn thành phố Đà Nẵng đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Tuy giá trị so với toàn ngành không lớn, nhưng cũng đã thực hiện tốt vai trò sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (gọi tắt là doanh nghiệp)  trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; trong những năm qua, ngành Công Thương đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong việc tạo điều kiện, cũng như hỗ trợ cho việc mở rộng quy mô sản xuất và tìm đầu ra cho các sản phẩm. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường và phát triển một cách bền vững.

Theo đó, ngành Công Thương đã triển khai hỗ trợ 43 đơn vị đầu tư, ứng dụng đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến thủy sản, sản xuất ống nhựa PVC, sản xuất đồ gỗ, sản xuất thiết bị ngành cơ khí…với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, thu hút hơn 11tỷ đồng vốn của các doanh nghiệp tham gia. Hỗ trợ xây dựng 06 mô hình trình diễn kỹ thuật trong các lĩnh vực mây tre đan, sản xuất kính cường lực, tủ bảng điện, sản xuất tấm sóng tôn nhựa hai lớp PVC-ASA…với tổng mức kinh phí hỗ trợ trên 2 tỷ đồng, thu hút hơn 31 tỷ đồng vốn của doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất. Triển khai 06 đề án hỗ trợ tư vấn với mức kinh phí gần 01 tỷ đồng, thu hút gần 600 triệu đồng vốn đầu tư doanh nghiệp tham gia, với các nội dung về tư vấn trong lĩnh vực maketing và đánh giá sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp cho gần 20 doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp cải tiến hiệu quả, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất. Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho chủ cơ sở công nghiệp nông thôn trong áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, đào tạo thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, đào tạo an toàn lao động với hơn 150 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia tập huấn. Qua các hoạt động hỗ trợ, đã tạo được động lực để các doanh nghiệp tập trung đầu tư, đa dạng hóa, phát triển sản phẩm mới, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố tổ chức 02 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Chương trình đã tổ chức vận động hơn 30 doanh nghiệp tham gia với hơn 60 sản phẩm đăng ký bình chọn. Qua đó, 24 sản phẩm đã được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, có 05 sản phẩm được tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2016, kết quả có 02/05 sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận đạt giải bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Về công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại trong hoạt động khuyến công, Sở đã tổ chức 23 đoàn tham gia Hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ hơn 70 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hội chợ, triển lãm chuyên ngành tại một số địa phương trong nước, trong đó có Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp-thương mại tại Đà Nẵng. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 14 doanh nghiệp với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Đà Nẵng.

Sở Công Thương cũng đã quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ làm công tác khuyến công, nhằm giúp cán bộ làm công tác khuyến công tại các quận huyện, cơ sở công nghiệp nông thôn có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu thực tế mô hình công tác khuyến công tại các tỉnh, thành phố để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai hoạt động khuyến công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn hiện nay tương đối nhỏ, việc ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất còn hạn chế, vốn của đa số các cơ sở sản xuất là vốn tự có, phần lớn còn phụ thuộc vốn vay từ các nguồn. Do vậy, việc mở rộng sản xuất, thay đổi máy móc thiết bị, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ còn khó khăn.

Nhằm thúc đẩy hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp sau:

  1. Về cơ chế chính sách

Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản về hoạt động khuyến công địa phương theo hướng phù hợp với các quy định mới tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. Xây dựng Chương trình khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ ngành nghề, sản phẩm có khả năng, triển vọng phát triển; trong đó tập trung rà soát, đánh giá lại thực trạng năng lực sản xuất, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, cơ giới hóa khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu ra.

  1. Về tổ chức bộ máy

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công ở địa phương, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công nâng cao năng lực chuyên môn; duy trì đi khảo sát thực tế, khảo sát học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khuyến công ở địa phương.

3. Công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương

Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại với các cấp chính quyền địa phương như quận/huyện, phường/xã và các doanh nghiệp để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến công. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước để trao đổi kinh nghiệm phát triển, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Việc chú trọng đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn cho các sản phẩm nông nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, các đơn vị tiêu thụ sản phẩm và người tiêu dùng địa phương sẽ là hướng đi lâu dài để sản phẩm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thành phố Đà Nẵng có thương hiệu và chỗ đứng ổn định trên thị trường. Hy vọng rằng cùng với nhiều chính sách lớn của Đảng và nhà nước, sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn thành phố sẽ có bước đổi mới, phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng./.

                                                                                                                                                                          Phòng Quản lý Công nghiệp

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 8 6 2 3
Hôm nay: 4.862
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 4.862
Tháng này: 4.862
Tổng cộng: 5.748.623