Tìm kiếm
Tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2020
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 21/07/2020 Lượt xem: 131

Sáng ngày 20/7/2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Phúc, Phó ban Ban Thi đua-Khen thưởng; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối trưởng Khối 3 - Khối thi đua sở ban ngành thành phố cùng 170 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương, giai đoạn 2015 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của ngành Công Thương được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm. Trọng tâm thi đua là thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Giám đốc Sở; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu gương người tốt, việc tốt, phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương, thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” ngành Công Thương hàng năm, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" & Đề án "xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”, “Xanh-Sạch-Đẹp”, phong trào giữ vững chợ đạt chuẩn văn minh thương mại cấp thành phố với mô hình “Sạch quầy, đẹp chợ”, “Điểm bán hàng văn minh thương mại”, “Quầy bán hàng đúng giá”, Chương trình xây dựng “Nông thôn mới”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid. Việc triển khai các hoạt động dần đi vào nề nếp, mang tính chủ động, có chủ đề, mục đích rõ ràng. Với kế hoạch được xây dựng và phát động ngay từ đầu năm, kèm theo Quy chế, tiêu chí xét chọn cụ thể đã mang lại kết quả, có sức lan tỏa và hiệu quả tác động thiết thực.

Từ các phong trào đó, kết quả trong 5 năm qua, toàn ngành đã được các cấp khen tặng những phần thưởng quý giá, tập thể Sở Công Thương được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng 06 Cờ thi đua cho các đơn vị trực thuộc; Bộ Công Thương 04 Cờ thi đua cho Sở Công Thương và Cụm Thi đua đơn vị thuộc Sở; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 cá nhân; Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận 22 Tập thể lao động xuất sắc, 02 Chiến sỹ thi đua cấp thành phố; tặng 94 Bằng khen cho 16 tập thể, 78 cá nhân; Giám đốc Sở Công Thương công nhận 220 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 66 Tập thể lao động tiên tiến và 1.477 Lao động tiên tiến; tặng 399 Giấy khen cho 120 tập thể và 279 cá nhân. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen chuyên đề cho 08 tập thể, 04 cá nhân; Bộ Công Thương tặng cho 14 tập thể, 15 cá nhân. Những thành tích đạt được nêu trên là niềm vinh dự tự hào của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, thực sự là niềm động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua chung, thúc giục lòng hăng say lao động, sản xuất - kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong vườn hoa thi đua muôn sắc, muôn màu đã nổi lên những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến. Giám đốc Sở đã có Quyết định khen thưởng và trao thưởng tại Hội nghị cho 03 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Hà Bắc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương trao Giấy khen cho các tập thể Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Phó Giám đốc Sở Công Thương, Lê Đức Viên trao Giấy khen cho các cá nhân Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Phó Ban Thi đua khen thưởng, SNV thành phố Đà Nẵng, Lê Hoàng Phúc trao Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng cho đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua tại hội nghị

Nhân dịp này, Sở Công Thương đã tổ chức trao khen thưởng của UBND thành phố năm 2019 Cờ thi đua, tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018-2019.

Các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hà Bắc phát động đợt thi đua mới từ nay đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành với các mục tiêu chủ yếu:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn thể CC, VC, NLĐ của Sở Công Thương; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, tập trung về cơ sở, hướng thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Giám đốc Sở Công Thương giao cho từng phòng, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao hàng năm. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến trong lao động, xây dựng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu về công tác thi đua, khen thưởng. Làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành.

Đồng chí Nguyễn Hà Bắc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát động phong trào thi đua và bế mạc hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục triển khai cho mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm đăng ký và hoàn thành nội dung cam kết thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hiệu quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao hàng năm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thành phố giai đoạn 2020-2025. Tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện Chương trình 29-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình chuyên đề thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Thường vụ Thành ủy. Trọng tâm là thực hiện các phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút dầu tư”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh”, “Chung tay xây dựng Đà Nẵng thành phố Môi trường”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phấn đấu có 30% DVC ở mức 4; thực hiện việc trả kết quả, hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử DVCTT trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố; tiếp tục việc tích hợp và triển khai thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo lộ trình của VPCP trên Cổng DVC quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018 trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN trong lĩnh vực Công Thương.

4. Tiếp tục phát huy tính thống nhất cao trong lãnh đạo giữa Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể để chỉ đạo, điều hành tốt các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng vững mạnh, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”, “Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”,, “Chống rác thải nhựa”; “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vận động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

5. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm. Tích cực tham gia các hoạt động hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao, hội thi, giao lưu do các cấp, các ngành phát động. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức các đoàn tham quan, dã ngoại cho CC, VC, NLĐ. Vận động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Văn phòng Sở Công Thương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 5 6 0 6 4 7
Hôm nay: 3.320
Hôm qua: 4.502
Tuần này: 23.379
Tháng này: 104.371
Tổng cộng: 5.560.647