Tìm kiếm
Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Công Thƣơng trong thời gian thực hiện phòng chống dịch COVID-19
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 30/07/2020 Lượt xem: 82

Thực hiện Công văn số 4998/UBND-KSTT ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Công Thương thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng kể từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. Khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Công Thương đã triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn); sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trường hợp cần thiết tổ chức, công dân liên hệ Sở Công Thương để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định.

3. Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC liên hệ ông: Nguyễn Duy Đại – bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công Thương - số điện thoại: 0905.095.184, email: daind@danang.gov.vn.

Thông tin liên hệ của Thủ trưởng đơn vị, các phòng trực tiếp giải quyết TTHC được đăng tải công khai tại Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: https://socongthuong.danang.gov.vn/to-chuc-bo-may. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính thông báo để tổ chức, công dân được biết và phối hợp thực hiện

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 9 0 4 9 8
Hôm nay: 1.156
Hôm qua: 5.316
Tuần này: 6.472
Tháng này: 46.737
Tổng cộng: 5.790.498