Tìm kiếm
Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021
Người đăng tin: Đại Duy Nguyễn Ngày đăng tin: 18/11/2020 Lượt xem: 28

Thực hiện Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra thành phố đã có Công văn 650/TTTP-VP ngày 02/11/2020 hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Theo đó, kế hoạch thanh tra cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 và những văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thanh tra; các quy trình, nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thanh tra cho năm 2021, trong đó chú trọng thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp, hợp đồng mẫu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nội dung chi tiết Công văn 650/TTTP-VP xem tại đây.

P.Thanh tra-SCT

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 9 6 6 3
Hôm nay: 5.902
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 5.902
Tháng này: 5.902
Tổng cộng: 5.749.663