Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 20/11/2020 Lượt xem: 206

Ngày 30/10/2020 Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 30% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút ít nhất 01 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Đến năm 2030, thành phố có trên 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 15% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 40% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; trên mỗi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thu hút được ít nhất 01 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, gia tăng số lượng các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng; tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp hỗ trợ vào giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, cung ứng sản phẩm của các tập đoàn đa quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện mục tiêu, Nghị quyết đưa ra 05 nhóm giải pháp bao gồm:

1. Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ

Quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ trương đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế thành phố bền vững hơn, trọng tâm là đầu tư phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thành phố, các thông tin phục vụ doanh nghiệp; tăng cường quảng bá các lợi thế cạnh tranh của thành phố trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

2. Về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẩn trương triển khai xây dựng và phê duyệt quy hoạch phân khu công nghệ cao; sớm hoàn thiện khu đô thị phục vụ công nghệ cao nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ các khu, cụm công nghiệp. 

Quy hoạch, hình thành các phân khu chức năng dành riêng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp mới; khuyến khích hình thành các tổ hợp “không gian sáng tạo”, trong đó, ưu tiên nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mới; hoàn thành và sớm đưa vào hoạt động Khu Công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng để liên kết ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất và thu hút các dự án đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

3. Về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Trung ương, cần ban hành các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó có chính sách ưu đãi về mặt bằng, xử lý môi trường, chính sách đào tạo và thu hút lao động kỹ thuật bậc cao, chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư…

4. Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên nhằm tạo sự bức phá về hạ tầng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Củng cố và nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các đơn vị có liên quan trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ, liên kết doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia các hiệp hội cùng ngành trong khu vực và trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối, tìm kiếm thị trường và hợp tác, phát triển.

Nghị quyết này là cơ sở cho các sở, ngành nghiên cứu đưa ra các chính sách cụ thể, thiết thực để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          Hy vọng trong thời gian đến Thành phố Đà nẵng sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa hoá ở các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, góp phần giảm nhập siêu linh kiện, phụ tùng và thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm, nhằm thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ có kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cao cho ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng và toàn ngành công nghiệp thành phố nói chung./.

                                                                                               PHÒNG QLCN


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 4 9 7 5 7
Hôm nay: 1.098
Hôm qua: 5.241
Tháng này: 165.621
Tổng cộng: 11.849.757
Đăng nhập