Tìm kiếm
Nghị quyết Quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 18/01/2021 Lượt xem: 117

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm lưu niệm du lịch, từng bước nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất lao động, đa dạng hóa, phong phú thêm các sản phẩm của thành phố Đà Nẵng; nâng cao giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ của sản phẩm, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; ngày 09 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 324/2020/NQ-HDDND Quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đây là chính sách lớn, được tích hợp 03 chính sách với nhau thành 01 chính sách chung gồm: Chính sách khuyến công, chính sách phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và chính sách hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp, trong đó quy định một số đối tượng thụ hưởng, nội dung chi và mức chi có tính chất đặc thù của thành phố Đà Nẵng ngoài đối tượng, các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định chính sách gồm 29 điều, tập trung vào nội dung chi và mức chi liên quan gồm:

- Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề;

- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn;

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn;

- Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch: Hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm tại thành phố, tại các tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quận, huyện, thành phố; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu; Hỗ trợ đặc thù riêng đối với sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch;

- Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và các doanh nghiệp/cơ sở đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp;

- Cung cấp thông tin về các hoạt động khuyến công, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, phát triển công thương;

- Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường;

- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện./.

(Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND đính kèm)

                                              Phòng Quản lý Công nghiệp

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 2 9 0 8 4
Hôm nay: 1.669
Hôm qua: 2.867
Tuần này: 26.275
Tháng này: 102.344
Tổng cộng: 8.229.084