UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 26/02/2021 Lượt xem: 2656

Ngày 23/02/2021 UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu chung là hình thành hệ thống các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề hợp lý trên địa bàn; đảm bảo một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp công nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ, siêu nhỏ, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng phát triển của thành phố theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững; góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.


Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 là: 1) Phát triển thêm 4-5 cụm công nghiệp mới nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN nhỏ và vừa, siêu nhỏ, đặc biệt là các cơ sở nằm trong khu dân cư cần phải di dời và bố trí tập trung để ổn định và phát triển sản xuất, khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. 2) Hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và bố trí, sắp xếp các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ vào Khu quy hoạch làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước Ngũ Hành Sơn giai đoạn II. 3) Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn để bố trí tập trung các cơ sở làm nghề đá chẻ tại Hòa Vang nhằm quản lý tốt các vấn đề về ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. 4) Điều chỉnh đưa cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp của thành phố để bố trí quỹ đất cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 5) Tỷ lệ nước thải, khí thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu, Quyết định đưa ra 06 nhóm giải pháp bao gồm:

1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng với tầm nhìn dài hạn (30 - 50 năm), làm cơ sở xác định quỹ đất cho phát triển công nghiệp thành phố trước mắt và lâu dài, trong đó có các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp mới trên địa bàn.

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp.

3. Giải pháp về bảo vệ môi trường

Thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp phải tuân thủ đúng ngành nghề phù hợp với quy hoạch, định hướng đã được phê duyệt để đảm bảo sự vận hành có hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, đảm bảo các dự án phải được lập hồ sơ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào vận hành chính thức theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Nghiên cứu để từng bước tiến đến xây dựng cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề sinh thái.

4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để lựa chọn các ngành, các chương trình đào tạo phù hợp với cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, phù hợp với nhu cầu của các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Xây dựng và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề tại các cụm công nghiệp làng nghề, làng nghề  nhằm bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, đặc trưng của địa phương.

5. Giải pháp về khoa học công nghệ

Triển khai các hoạt động kết nối cung cầu về công nghệ; Thúc đẩy mô hình hợp tác khoa học và công nghệ giữ ba bên: Doanh nghiệp-Nhà nước-Trường đại học, nhà nghiên cứu, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, nhất là đối với hàng xuất khẩu, trong đó chú ý các doanh nghiệp nhỏ.

6. Giải pháp về tổ chức quản lý

Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp để quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách thành phố. Xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định làm cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề một cách thống nhất, đồng bộ. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong việc quản lý các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý và doanh nghiệp./.

                                                                                                 PHÒNG QLCN


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 4 9 4 4 8
Hôm nay: 789
Hôm qua: 5.241
Tháng này: 165.312
Tổng cộng: 11.849.448
Đăng nhập