Tìm kiếm
Thông báo về việc tiếp nhận hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 11/06/2021 Lượt xem: 39

Thực hiện Kế hoạch số 43/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021;

Nhằm hỗ trợ các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng năm 2020 và các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của thành phố năm 2021 nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, củng cố vị trí trên thị trường, tăng năng lực cạnh tranh; Sở Công Thương triển khai hỗ trợ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm đạt OCOP năm 2020 và các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của thành phố năm 2021.

Sở Công Thương thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp gửi về Sở trước ngày 20/6/2021.

- Thủ tục hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Phụ lục đính kèm;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3822525, email: qltmsct@danang.gov.vn.

- Mẫu phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm)

Kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký về Sở Công Thương thông để tổng hợp và xét chọn hỗ trợ./.

 

(PHÒNG QLTM)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 5 4 3 4 4
Hôm nay: 549
Hôm qua: 2.836
Tuần này: 549
Tháng này: 13.528
Tổng cộng: 8.254.344