Tìm kiếm
Đề án Điều chỉnh mức thu phí giữ xe trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 06/05/2014 Lượt xem: 2123

Căn cứ ý kiến chỉ Đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 3505/UBND-KTTH ngày 25 tháng 4 năm 2014 về việc thu phí giữ xe trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong Đó có giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, Địa phương có liên quan khảo sát thực tế thu phí giữ xe trên Địa bàn, trên cơ sở Đó xây dựng Đề án Điều chỉnh mức thu phí hiện hành;

Sở Công Thương kính Đề nghị các quận huyện, các Sở, ngành, Đơn vị liên quan cùng phối hợp rà soát tình hình thực hiện thu phí giữ xe trên Địa bàn thuộc phạm vi quản lý Để làm căn cứ xây dựng Đề án Điều chỉnh tăng mức thu phí giữ xe, cụ thể theo các nội dung sau:
1. Rà soát các Điểm giữ xe trên Địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bao gồm các Điểm giữ xe do các cơ quan, Đơn vị Được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện và các tổ chức, cá nhân tự kinh doanh dịch vụ trông giữ xe. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết Định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 của UBND thành phố về Quy Định mức thu, quản lý sử dụng phí trông giữ xe Đạp, xe máy, xe ô tô trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đánh giá thực tế về việc áp dụng mức thu, chế Độ thu nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí).
2. Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, Đề xuất các nội dung:
- Mức thu Điều chỉnh Để thay thế Quyết Định số 07/2010/QĐ-UBND. (Kèm theo Phụ lục 01, 02 và 03).
- Đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách và Để lại chi Đối với các Đơn vị thu phí chưa Được ngân sách Đảm bảo kinh phí cho hoạt Động thu phí (trường hợp các Điểm, bãi giữ xe do ngân sách Đầu tư)
3. Đề xuất các biện pháp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thu phí của các tổ chức, cá nhân, nhất là Đối với các Địa Điểm giữ xe của tư nhân trên Địa bàn.
Sở Công Thương kính Đề nghị các Đơn vị cùng phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 15/5/2014./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 5 6 0 3 6 6
Hôm nay: 3.039
Hôm qua: 4.502
Tuần này: 23.098
Tháng này: 104.090
Tổng cộng: 5.560.366