Tìm kiếm
Sở Công Thương đề xuất đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính tại Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Người đăng tin: Hoàng Phạm Duy Huỳnh Ngày đăng tin: 21/07/2021 Lượt xem: 18

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch 123/KH-SCT ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2021.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo các phòng thực hiện rà soát, đánh giá 15/26 thủ tục hành chính thuộc và 13/24 thủ tục hành chính thuộc biểu mẫu quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

Sau khi rà soát, đánh giá, Sở Công Thương đã báo cáo UBND thành phố, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa 20/28 thủ tục hành chính trong năm 2021.

Việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Sở Công Thương đạt được mục đích thống kê, tập hợp, phân tích, phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 5 4 2 7 3
Hôm nay: 478
Hôm qua: 2.836
Tuần này: 478
Tháng này: 13.457
Tổng cộng: 8.254.273