Sở Công Thương ưu tiên giảm thời gian giải quyết hồ sơ đối với thủ tục hành chính được gửi trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích
Người đăng tin: Hoàng Phạm Duy Huỳnh Ngày đăng tin: 21/07/2021 Lượt xem: 36


Nhằm khuyến khích tổ chức, công dân đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết,

Từ ngày 01/8/2021, Sở Công Thương ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ thuộc 20 thủ tục hành chính nộp và nhận kết quả thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích so với hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, gồm:  

 

STT

TÊN THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

MÃ THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

THỜI GIAN

XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH

TẠI BỘ TTHC

(Đvt: Ngày làm việc)

THỜI GIAN XỬ LÝ KHI TIẾP NHẬN QUA DVC TRỰC TUYẾN HOẶC BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Đvt: Ngày làm việc)

SỐ THỜI GIAN GIẢM

 

I

Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

2.000309

07

06

01 ngày

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

2.000631

07

06

01 ngày

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

2.000619

10

09

01 ngày

II

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

 

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.000673

20

18

02 ngày

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.000669

20

18

02 ngày

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.000672

20

18

02 ngày

7

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

2.000674

20

18

02 ngày

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2.000637

10

9

01 ngày

9

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2.000626

10

9

01 ngày

III

Lĩnh vực Điện

 

 

 

10

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

2.000621

20

18

02 ngày

11

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

2.000638

20

18

02 ngày

12

Cấp lại thẻ an toàn điện

2.000643

10

9

01 ngày

13

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

2.001535

15

12

03 ngày

14

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

2.001266

15

12

03 ngày

15

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

2.001249

15

12

03 ngày

16

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

2.001724

15

12

03 ngày

17

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

2.001617

15

12

03 ngày

18

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

2.001549

15

12

03 ngày

19

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

2.001561

15

12

03 ngày

20

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

2.001632

15

12

03 ngày

 

- Đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn  và Chọn Sở Công Thương.

- Đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/huong-dan-su-dung/-/asset_publisher/BxZ2OwrqXmZT/content/-ai-ly-dich-vu-cong-truc-tuyen

- Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ: ông Nguyễn Duy Đại – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương – số điện thoại: 0905.095.184.

 

Hoàng Huỳnh – Văn phòng


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 4 9 2 6 6
Hôm nay: 607
Hôm qua: 5.241
Tháng này: 165.130
Tổng cộng: 11.849.266
Đăng nhập