Tìm kiếm
Thông báo tuyển chọn, xét chọn các Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 15/05/2014 Lượt xem: 2461

Ngày 05 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương Đã ban hành Quyết Định số 3897/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng Điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược Đến năm 2020 (sau Đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược). Để triển khai Quyết Định nêu trên, Bộ Công Thương Đang tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xin thông báo Đến các cơ quan, Đơn vị trên Địa bàn có nhu cầu Đăng ký tham gia những nội dung sau:
1. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn Đăng ký theo Danh mục các Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Để tuyển chọn thực hiện năm 2015.
2. Mẫu Hồ sơ tham gia tuyển chọn và Danh mục Đề tài, dự án tuyển chọn thực hiện năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược Được tải về tại Đây.
3. Hồ sơ Đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn bao gồm: 01 bộ hồ sơ gốc (các biểu mẫu Đều Được ký bằng mực tươi và Đóng dấu theo quy Định) và 09 bản sao bộ hồ sơ gốc (hồ sơ Đóng thành quyển và Đóng dấu giáp lai), Được Đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau:
Hồ sơ Đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KN&CN năm 2015 thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng Điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược Đến năm 2020”.
- Tên Đề tài/ dự án sản xuất thử nghiệm Đăng ký tham gia tuyển chọn;
- Tên, Địa chỉ của tổ chức Đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện Đề tài/ dự án sản xuất thử nghiệm (chỉ ghi danh sách tổ chức Đã có xác nhận tham gia phối hợp);
- Họ tên và số Điện thoại liên lạc của cá nhân Đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) Đề tài/ dự án sản xuất thử nghiệm và danh sách những người tham gia thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân Đã có xác nhận tham gia phối hợp);
4. Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ Đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:
a) Đơn Đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, dự án (Biểu B1-1);
b) Thuyết minh Đề tài (Biểu B1-2a), thuyết minh dự án (Biểu B1-2b);
c) Tóm tắt hoạt Động của tổ chức Đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, dự án (Biểu B1-3);
d) Giấy Đăng ký hoạt Động khoa học và công nghệ;
Đ) Lý lịch khoa học của cá nhân Đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân Đăng ký thực hiện chính Đề tài, dự án có xác nhận của cơ quan chủ quản (Biểu B1-4);
e) Văn bản xác nhận về sự Đồng ý của các tổ chức Đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, dự án nếu có (Biểu B1-5);
g) Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân sự, trang thiết bị và khả năng huy Động vốn từ các nguồn khác Để thực hiện Đề tài, dự án (nếu có kê khai huy Động vốn từ nguồn khác). Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, bắt buộc phải có các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy Động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học Đạt ít nhất 70% tổng kinh phí Đầu tư dự kiến cần thiết Để triển khai (báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 2-3 năm gần nhất, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của ngân hàng; cam kết pháp lý về việc Đóng góp vốn của các tổ chức tham gia dự án);
h) Văn bản xác nhận sự Đồng ý của các cơ quan có liên quan về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài, dự án nếu sản phẩm của Đề tài, dự án Đáp ứng yêu cầu khoa học và mức chất lượng (nếu có).
5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ Đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn là 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2014.
6. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Hóa dược (tầng 4, phòng 403, số 21 Ngô Quyền, Hà Nội). Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hóa dược Được Đặt tại Cục Hóa chất (Điện thoại/fax: (04)22205118, e-mail: hadt@moit.gov.vn).
(Phòng QLCN)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 5 6 0 3 5 9
Hôm nay: 3.032
Hôm qua: 4.502
Tuần này: 23.091
Tháng này: 104.083
Tổng cộng: 5.560.359