Đề xuất cho phép lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định chính sách về hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030
Người đăng tin: Vũ Hà Anh Đỗ Ngày đăng tin: 29/11/2021 Lượt xem: 17


Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030.

Trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030 đã xác định các hoạt động và mục tiêu tiết kiệm năng lượng bao gồm hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, hướng dẫn ngân sách nhà nước hiện hành cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chẳng hạn như Thông tư 142/2007/TTLT/BTC-BCT, Thông tư 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT đã hết hiệu lực nên các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được triển khai hiệu quả.

Do đó, Sở Công Thương đã có văn bản đề xuất UBND thành phố cho phép lập hồ sơ đề nghị xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định chính sách về hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030./.

                                                                                                                                                   Phòng Quản lý Năng lượng


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 4 9 4 2 6
Hôm nay: 767
Hôm qua: 5.241
Tháng này: 165.290
Tổng cộng: 11.849.426
Đăng nhập