Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/01/2022 Lượt xem: 31


Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở phối hợp với Dự án USAID LinkSME, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành khảo sát, tổng kết các hoạt động của Chương trình xây dựng, hoàn thiện và Công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số (đính kèm).

Để doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kịp thời nắm được tình hình chuyển đối số trong cả nước năm 2021 từ đó đánh giá được nhu cầu và sự cần thiết của chuyển đổi số để áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp; Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông tin để doanh nghiệp biết, truy cập Cổng thông tin Chương trình tại (http://digital.business.gov.vn) và Cổng thông tin doanh nghiêp (http ://business .gov.vn) để tải “Tài liệu hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam”.

                                                                                                                                                                                        Phòng QLTM


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 5 5 1 5 5
Hôm nay: 1.448
Hôm qua: 5.048
Tháng này: 171.019
Tổng cộng: 11.855.155
Đăng nhập