Thông báo kỳ xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022
Người đăng tin: Vũ Hà Anh Đỗ Ngày đăng tin: 11/03/2022 Lượt xem: 19


Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế. Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 và Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Năm 2022, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 và Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (dự kiến vào quý IV năm 2022).

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính thông báo và đề nghị các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký sản phẩm xét chọn đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết tại website: www.vietrade.gov.vn.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng ở dạng file còng cua) và 01 bộ hồ sơ bản mềm (qua email) trước ngày 31/03/2022 theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: +84 24 39348145; 39347628 (ext: 70, 71, 72, 76, 77).

Email: thqg@vietrade.gov.vn; ptnl@vietrade.gov.vn

Chi tiết Công văn số 822/BCT-XTTM của Bộ Công Thương tại đây./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Phòng QLTM


Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 0 3 7 9 5 3 8
Hôm nay: 1.604
Hôm qua: 2.326
Tháng này: 183.308
Tổng cộng: 10.379.538
Đăng nhập