Tìm kiếm
Thông báo mời thầu
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 06/04/2015 Lượt xem: 1046

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5046/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 về việc lập quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc TW; căn cứ Quyết Định số 142/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến năm 2030; căn cứ quyết Định số 86/QĐ-SCT ngày 31/3/2015 của Giám Đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu

Sở Công Thương thông báo mời thầu với các nội dung cụ thể như sau:
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan thông báo: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại/Fax/E-mail: 0511.3896668/0511.3889540/qldsct@danang.gov.vn
2. Tên công trình: Lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống Điện 110kV.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ Đầu tư: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
5. Tên gói thầu thông báo mời thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống Điện 110kV
6. Giá gói thầu: 1.428.905.000 Đồng
B. Nội dung thông báo mời thầu:
- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình Lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống Điện 110kV;
- Tên gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống Điện 110kV;
- Tên công trình: Lập Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống Điện 110kV;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng;
- Hình thức Đấu thầu: Rộng rãi (trong nước);
- Thời gian bán HSMT: Từ 08giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2015 Đến trước 13 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính);
- Địa Điểm bán HSMT: Tầng 19 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 Đồng;
- Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 19 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Thời Điểm Đóng thầu: 13 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2015;
HSDT phần Đề xuất kỹ thuật sẽ Được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 4 năm 2015, tại Sở Công Thương - Tầng 19 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính mời các nhà thầu nộp HSDT và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và Địa Điểm nêu trên./.
(QLĐ-SCT)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 6 9 4 9 3
Hôm nay: 2.442
Hôm qua: 3.233
Tuần này: 15.698
Tháng này: 28.677
Tổng cộng: 8.269.493