Tìm kiếm
Định hướng và giải pháp tái cơ cấu ngành công thương thành phố Đà Nẵng Đến năm 2020
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 26/10/2015 Lượt xem: 1526

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng ở Việt Nam và gần Đây nhất là Hiệp Định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Được ký kết Đã và sẽ Đem lại cho nước ta những kết quả tích cực và tác Động sâu sắc Đến kinh tế - xã hội Đất nước. Đồng thời cũng Đã Đặt ra một số khó khăn, thách thức không nhờ cần có chiến lược, Định hướng phát triển trong thời gian tới Để từ Đó nâng cao hiệu quả, phát huy có kết quả những lợi ích do hội nhập kinh tế mang lại.

Cùng với cả nước, sản xuất công nghiệp, hoạt Động thương mại thành phố Đà Nẵng Đạt Được nhiều thành tựu Đáng khích lệ, Đóng góp trên 65% GDP toàn thành phố. Trong Đó:

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn Định, giai Đoạn 2011-2015 tăng 10,7%/năm và từng bước phát triển theo chiều sâu, một số sản phẩm Đã tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất và phân phối toàn cầu như sản phẩm veston, lốp ô tô, linh kiện Điện tử…. Một số dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn như: cao su, ô tô, Điện, Điện tử, sữa, bia… Được Đầu tư mới, mở rộng sản xuất, góp phần hình thành các sản phẩm mới, tạo giá trị gia tăng cao. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chuyển Đổi tích cực, công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ Đạo, công nghiệp hỗ trợ bước Đầu phát triển, chiếm hơn 25% giá trị sản xuất toàn ngành. Bên cạnh Đó, việc tiếp tục Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng của 06 khu công nghiệp Đang hoạt Động Đã góp phần thúc Đẩy sản xuất công nghiệp phát triển.

Dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai Đoạn 2011-2015 tăng 16,8%/năm. Hạ tầng thương mại từng bước Được Đầu tư Đồng bộ, hiện Đại, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn văn minh hiện Đại với phương thức mua bán mới, hiện Đại văn minh tham gia vào hệ thống phân phối thành phố; hệ thống chợ Được quy hoạch lại, nâng cấp và xây dựng mới nhất là các chợ nông thôn Được Đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hoạt Động xuất nhập khẩu có sự phát triển Đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai Đoạn 2011-2015 ước tăng 15,4%/năm, thị trường mở rộng trên 106 nước và vùng lãnh thổ. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng công nghiệp chế biến, giảm xuất khẩu hàng thô, sơ chế.

Hoạt Động xúc tiến công, thương cũng Được chú trọng và mở rộng hơn, Đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ cộng Đồng doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong sản xuất, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm làm ra thông qua các hội chợ trong nước và quốc tế. Cuộc vận Động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Được tổ chức với nhiều hình thức, Đạt kết quả tích cực; công tác kết nối cung cầu Được quan tâm chú trọng, bước Đầu tạo mối liên kết tiêu thụ hàng hóa của nhau giữa các doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, công nghiệp, thương mại thành phố còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế về mô hình tăng trưởng, thị trường tiêu thụ và vai trò quản lý nhà nước. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển còn chậm, chưa vững chắc, khả năng cạnh tranh còn yếu và dễ bị tổn thương bởi những thách thức Đến từ hội nhập kinh tế quốc tế. Công nghiệp hỗ trợ còn nhỏ bé; Đa số doanh nghiệp có qui mô nhỏ; năng suất lao Động thấp; trình Độ công nghệ phần lớn là yếu và trung bình. Năng lực của Đội ngũ cán bộ quản lý, trình Độ tay nghề của Đội ngũ công nhân kỹ thuật và người lao Động cần Được quan tâm Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Để xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ của miền Trung - Tây Nguyên, vấn Đề Đặt ra là phải nhanh chóng, cấp bách tập trung chỉ Đạo, triển khai thực hiện việc tái cơ cấu lại ngành công thương Đến năm 2020 phát triển bền vững và Đúng hướng, gắn với việc chuyển Đổi mô hình tăng trưởng, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ Động ứng phó với biến Đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong Đó, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ chính sau:

1. Điều chỉnh tỷ trọng ngành công nghiệp theo hướng chuyên sâu vào những ngành nghề Đà Nẵng có thế mạnh, giảm gia công, lắp ráp, chuyển sang chế biến tinh, tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao.

2. Xây dựng chuỗi giá trị cho từng loại sản phẩm, gắn với tổ chức lại từng ngành. Lấy thị trường thông qua doanh nghiệp làm Định hướng qui hoạch và tổ chức sản xuất.

3. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên Địa bàn thông qua các hiệp hội ngành hàng;. Xây dựng các mô hình liên kết, sử dụng sản phẩm của nhau như là sản phẩm Đầu ra của doanh nghiệp này là nguyên liệu Đầu vào của doanh nghiệp khác; Gắn sản xuất với thị trường.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ. Nâng cao hiệu quả thu hút Đầu tư trong và ngoài nước.

5. Phát triển nguồn nhân lực Đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, trong chỉ Đạo Điều hành những năm Đến, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Về tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng: Ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, có hiệu quả, sức cạnh tranh gắn với mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị; trong Đó tập trung vào 5 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu gồm: Công nghiệp Điện tử và công nghệ thông tin-viễn thông; công nghiệp cơ khí chế tạo và lắp ráp ô tô; công nghiệp chế biến thực phẩm-Đồ uống; công nghiệp hóa chất, cao su, nhựa; công nghiệp dệt may, da giày. Duy trì tỷ trọng GDP công nghiệp - xây dựng trong tổng GDP của thành phố Đạt trên 40%; Giá trị SXCN tăng trưởng bình quân 10%/năm giai Đoan 2016-2020. Trọng tâm là:

+ Cải thiện hiệu lực công tác quản lý nhà nước Đối với ngành công nghiệp, tăng cường sự Đồng bộ, chặt chẽ trong việc phối hợp giữa các cấp, các ngành; tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển ngành Đã Được phê duyệt.

+ Tập trung thu hút Đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tăng trưởng xanh, trong Đó chú trọng vào các sản phẩm: thiết bị Điện, Điện tử, phần mềm tin học, dược phẩm, vật liệu mới, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ những nước có nền công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ phát triển: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, EU...

+ Theo dõi, hỗ trợ kịp thời nhằm tháo gờ¡ khó khăn, vướng mắc, Đẩy nhanh tiến Độ các dự án Đầu tư Đang triển khai và dự kiến Đầu tư trên Địa bàn thành phố. Tạo Điều kiện thuận lợi Để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới.

+ Tập trung xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng Khu công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin nhằm tạo Điều kiện thuận lợi Để thúc Đẩy thu hút Đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên của thành phố. Phát triển các cụm công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp chuyên sâu nhằm Đáp ứng kịp thời nhu cầu mặt bằng cho các dự án Đầu tư mới, các dự án công nghiệp hỗ trợ.

- Về tái cơ cấu thương mại: Trọng tâm là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm thương mại lớn, là Đầu mối trung chuyển, giao thương hàng hóa của khu vực và quốc tế. Duy trì tỷ trọng GDP Thương mại trong tổng GDP thành phố Đạt trên 26%, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15-16% giai Đoạn 2016-2020. Cụ thể:

+ Thực hiện Đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch hành Động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, Định hướng Đến năm 2030, trong Đó chú trọng Điều chỉnh cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, nhất là Đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố như: thủy sản chế biến, gia công phần mềm, cơ khí, Điện tử, thiết bị viễn thông… Tăng cường công tác thông tin dự báo; phổ biến kịp thời thông tin về thị trường thế giới, những thay Đổi về chính sách, các hiệp Định thương mại tự do với các nước mà Việt Nam Đã ký hoặc tham gia, các rào cản kỹ thuật trong thương mại, tập quán buôn bán của thị trường... Để doanh nghiệp tham khảo tận dụng tốt nhất lợi thế ưu Đãi về thuế quan, nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm thúc Đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

+ Đầu tư phát triển nhanh cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại theo Quy hoạch phát triển một số ngành dịch vụ Đã Được phê duyệt; chú trọng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ; hình thành các Trung tâm Thương mại, khu mua sắm lớn, Đa dạng hóa các phương thức bán hàng; Xây dựng lại các chợ theo quy hoạch, thực hiện tốt chủ trương của thành phố về xóa bỏ các chợ tự phát, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh thương mại tại các chợ. Khuyến khích tạo Điều kiện thúc Đẩy nhanh các dịch vụ hỗ trợ thương mại như thương mại Điện tử, dịch vụ logistics, sàn, trung tâm giao dịch hàng hóa, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích, thực hiện chủ trương xã hội hóa Đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nhất là các siêu thị giá rẻ phục vụ mua sắm của công nhân.

+ Triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại trọng Điểm của thành phố giai Đoạn 2011-2015, xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển Thương mại Điện tử giai Đoạn 2016-2020. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường các hoạt Động hội thảo, tập huấn, phổ biến kịp thời, Đầy Đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Đến cộng Đồng doanh nghiệp thành phố.

+ Phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp thương mại và người sản xuất; giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng nông sản của thành phố tham gia vào chuỗi cung cấp hàng hóa của các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

+ Tăng cường các hoạt Động liên kết giữa các Địa phương trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, 5 thành phố trực thuộc trung ương và cả nước (hội chợ triển lãm giao lưu hàng hóa, trao Đổi thông tin...).

+ Thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Đúng quy Định; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm soát chặt chẽ giá cả, chất lượng hàng hóa; phối hợp kiểm soát ngăn ngừa tình trạng buôn lậu.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của ngành Công Thương, tạo Điều mọi kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tiếp cận với các thủ tục hành chính và dịch vụ công Đảm bảo hiệu quả, Đơn giản, minh bạch và tiết kiệm. Tăng cường tiếp xúc, Đối thoại, tập trung chỉ Đạo, tiếp nhận thông tin phản hồi về các cơ chế, chính sách liên quan Đến hoạt Động của ngành.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng bền vững. Rà soát, Điều chỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, Đề án phát triển, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc ngành Công Thương. Rà soát, tham mưu sửa Đổi bổ sung hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích, chính sách hỗ trợ, tạo Động lực cho phát triển sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại phù hợp với các văn bản của Trung ương và các cam kết quốc tế.

Từ những kết quả Đã Đạt Được, với những Điều kiện, lợi thế của thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Đặc biệt là cộng Đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ tập trung khai thác, phát huy các nguồn lực Để tái cơ cấu ngành công nghiệp, thương mại một cách bền vững, hiệu quả, cùng với các ngành khác xây dựng thành phố trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 4 5 5 1 9
Hôm nay: 5.185
Hôm qua: 4.104
Tuần này: 5.185
Tháng này: 114.838
Tổng cộng: 2.845.519