Tìm kiếm
Một số giải pháp thực hiện tốt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, tăng cường công tác quản lý thị trường, xây dựng văn minh thương mại trên Địa bàn thành phố
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 26/10/2015 Lượt xem: 2477

Nghị quyết 33 và gần Đây nhất Kết luận 75 của Bộ Chính trị luôn xác Định mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những Đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ…â€. Trong những năm qua, thực hiện Đường lối Đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đoàn kết một lòng, tập trung lãnh Đạo, chỉ Đạo triển khai thực hiện khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến mới căn bản bộ mặt thành phố, góp phần giữ vững ổn Định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo Đảm an sinh xã hội.

Cùng với thành tựu chung của thành phố, những kết quả Đạt Được trên lĩnh vực công thương nói chung, lĩnh vực thương mại nói riêng trong nhiệm kỳ qua Đạt Được nhiều thành tựu Đáng khích lệ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai Đoạn 2010-2015 tăng 16,8%/năm. Hạ tầng thương mại từng bước Được Đầu tư Đồng bộ, hiện Đại thông qua nhiều phương thức. Hệ thống phân phối trên toàn thành phố Được nâng cấp và xây dựng mới phù hợp với kiến trúc hạ tầng Đô thị.

Song song với việc phát triển hạ tầng thương mại, thành phố cũng Đã xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên Địa bàn. Theo Đó, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn, phố chuyên doanh với phương thức mua bán mới, hiện Đại văn minh tham gia vào hệ thống phân phối thành phố ngày càng phát triển với 06 Trung tâm thương mại, 50 siêu thị; Hệ thống chợ Được quy hoạch lại, nâng cấp và xây dựng mới, nhất là các chợ nông thôn Được Đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiện có 69 chợ các loại, trong Đó có 08 chợ hạng I). Các chợ truyền thống của Đà Nẵng vẫn duy trì Được sức cạnh tranh so với các kênh phân phối hiện Đại, vẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước Đến tham quan, mua sắm thông qua sự khang trang, sạch Đẹp, hàng hóa phong phú, giá cả phải chăng, thái Độ ứng xử, phục vụ khách hàng thân thiện, lịch sự. Đa phần du khách Đến chợ Hàn, chợ Cồn có phản hi rất tốt, phản ánh rõ nét trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Hoạt Động xúc tiến thương mại cũng Được chú trọng và mở rộng hơn, Đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ cộng Đồng doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm làm ra thông qua các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế. Cuộc vận Động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Được tổ chức với nhiều hình thức, Đạt kết quả tích cực; công tác kết nối cung cầu Được quan tâm chú trọng, bước Đầu tạo mối liên kết tiêu thụ hàng hóa của nhau giữa các doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường; chống buôn bán hàng lậu, hàng giả Được duy trì thường xuyên, Đạt kết quả tích cực; Công tác chỉ Đạo xây dựng chợ văn minh thương mại ngày càng tiến bộ.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hoạt Động thương mại thành phố còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế về mô hình tăng trưởng, thị trường tiêu thụ. Dịch vụ thương mại phát triển còn chậm, chưa vững chắc, khả năng cạnh tranh còn yếu và dễ bị tổn thương bởi những thách thức Đến từ hội nhập kinh tế quốc tế. Việc triển khai xây dựng một số hạ tầng thương mại Đôi lúc chưa theo kịp hoặc nằm ngoài Quy hoạch. Chưa huy Động Được nhiều nguồn lực lớn Để Đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại theo phương thức xã hội hóa.

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác Động mạnh mẽ, sâu sắc Đến kinh tế - xã hội Đất nước, nhất là khi Cộng Đồng kinh tế ASEAN có hiệu lực vào cuối năm 2015 và các Hiệp Định thương mại tự do như Hiệp Định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Đã kết thúc Đàm phán và sẽ có hiệu lực trong tương lai rất gần. Đồng thời cũng Đã Đặt ra không ít khó khăn, thách thức Đòi hỏi trong công tác chỉ Đạo, lãnh Đạo của thành phố cần có chiến lược, Định hướng phát triển Đúng hướng Để từ Đó tận dụng và phát huy có hiệu quả những lợi ích do hội nhập kinh tế mang lại.

Để xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm thương mại lớn, là Đầu mối trung chuyển, giao thương hàng hóa của khu vực và quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là một Đòi hỏi khách quan và cấp bách, vấn Đề Đặt ra là phải nhanh chóng tập trung chỉ Đạo, triển khai thực hiện việc tái cơ cấu lại ngành thương mại thành phố Đến năm 2020 theo hướng hiện Đại, chuyên nghiệp, Đa dạng hóa các loại hình, phương thức giao dịch và dịch vụ hỗ trợ. Huy Động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước Đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại và các loại hình phân phối; Phát triển thương mại gắn với việc khai thác tiềm năng phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao; gắn với sự phát triển thị trường, từng bước hình thành trung tâm giao thương của khu vực và cả nước, với hành lang kinh tế Đông - Tây và thế giới.

Trong Đó, việc thực hiện tốt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, tăng cường công tác quản lý thị trường, xây dựng văn minh thương mại trên Địa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng và cấp bách. Phấn Đấu Đến năm 2020 Đưa tỷ trọng thương mại thành phố Đạt trên 26% trong tổng GDP thành phố, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15-16% giai Đoạn 2016-2020.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung chỉ Đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhóm giải pháp sau:

Một là, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước

- Tập trung Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ Đã Được phê duyệt; Tập trung chỉ Đạo, tháo gờ¡ khó khăn, Đôn Đốc các chủ Đầu tư sớm triển khai, Đưa vào sử dụng các dự án trung tâm thương mại và siêu thị Đã Được thành phố phê duyệt; Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục Đầu tư thêm một số Trung tâm thương mại mới ở phía Đông Nam thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và phía Tây Bắc thành phố thuộc quận Liên Chiểu, các khu mua sắm, khu phố chuyên doanh trên các trục Đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Hàm Nghi....; Khuyến khích doanh nghiệp phát triển mạng lưới các siêu thị mini, siêu thị bán lẻ, cửa hàng tự chọn ở các khu công nghiệp, khu vực Đông dân cư, nông thôn, miền núi.

- Ưu tiên bố trí quỹ Đất cho phát triển hệ thống tổng kho bãi logistic, kho dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho xuất khẩu và hàng hóa nội Địa thông qua việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Đầu tư cơ sở hạ tầng, miễn giảm các loại thuế (trên cơ sở kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết Định)… Để thu hút các nhà Đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Đầu tư.

- Xây dựng lại các chợ theo quy hoạch. Thực hiện tốt chủ trương của thành phố về xóa bỏ các chợ tự phát, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh thương mại tại các chợ. Tiếp tục triển khai xây dựng chợ Đạt chuẩn văn minh thương mại Đối với các chợ do Sở quản lý và làm thí Điểm nhân rộng mô hình chợ văn minh thương mại Đến các chợ trên Địa bàn quận, huyện. Đầu tư xây dựng chợ Đầu mối Hòa Phước; chỉnh trang phát huy tốt công suất của chợ Đầu Mối Hòa Cường, Đồng thời kêu gọi Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống phân phối truyền thống theo phương thức xã hội hóa.

- Trên cơ sở các quy Định của Chính phủ, Thành phố cần mạnh dạn ban hành một số chính sách ưu Đãi về thuế, cho thuê mặt bằng, vay vốn… ưu tiên bố trí nguồn lực Để tập trung phát triển các lĩnh vực thương mại quan trọng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của cư dân thành phố và khách vãng lai.

Khuyến khích các doanh nghiệp thương mại trong nước trên Địa bàn liên kết, hợp tác, hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, xây dựng chủ trương nhượng quyền với doanh nghiệp nước ngoài.

Khuyến khích tạo Điều kiện thuận lợi Để các công ty Đa quốc gia, các tập Đoàn kinh tế lớn trên thế giới Đầu tư, thành lập các chi nhánh, công ty con có hội sở chính tại Đà Nẵng.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ngành thương mại phù hợp với Quy hoạch phát triển Đô thị của thành phố nhằm phát huy tốt vai trò Đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và vùng lận cận.

- Phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp thương mại và người sản xuất; giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa tham gia vào chuỗi cung cấp hàng hóa của các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của thành phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

- Thực hiện Điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin tổng quan nhu cầu lao Động của các doanh nghiệp trên Địa bàn thành phố phục vụ cho quá trình Đào tạo, nhất là Đào tạo nghề. Phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực thương mại của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Tăng cường các chương trình hợp tác giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp thương mại trong việc xây dựng chương trình thực hành, tư vấn và giới thiệu việc làm Để Đào tạo nghề theo hướng chuyên nghiệp hoá. Coi trọng việc liên kết với cơ sở Đào tạo nước ngoài Để tổ chức các khoá Đào tạo về thương mại quốc tế, các loại hình thương mại, logistics… Xây dựng phong cách ứng xử văn minh thương mại.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về sản xuất, kinh doanh và hoạt Động thương mại; về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép bằng mọi hình thức. Đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gắn với việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận Động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Song song với các giải pháp nêu trên, cần tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cụ thể:

+ Các thành viên BCĐ 389 TP theo chức năng, nhiệm vụ Được phân công có trách nhiệm chỉ Đạo, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp Để bảo Đảm lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước.

+ Nâng cao chất lượng Điều hành thị trường, sự chỉ Đạo của các Bộ ngành Trung ương làm tốt công tác thông tin, dự báo thị trường, phân tích, Đánh giá diễn biến cung cầu, giá cả hàng hoá. Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên Địa bàn xây dựng và thực hiện các giải pháp can thiệp kịp thời khi thị trường có dấu hiệu bất ổn, bảo Đảm cân Đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong mọi tình huống.

+ Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, phân Định cơ quan chịu trách nhiệm chính và phối hợp trên từng Địa bàn trọng Điểm; Đề cao trách nhiệm của người Đứng Đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò và tính chủ Động của các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối

- Các doanh nghiệp cần liên kết lại, xây dựng các chuỗi cung ứng nội Địa, hiện Đại với tính chuyên nghiệp cao, nhanh chóng mở rộng thị phần bán lẻ. Phát triển các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi Để thu hút nhiều nguồn vốn Đầu tư khác nhau nhằm phát triển hệ thống bán lẻ hiện Đại, trong Đó cũng cần quan tâm phát triển chuỗi siêu thị, cửa hàng thông qua phương thức nhượng quyền thương mại.

- Các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ quy mô lớn thực hiện việc liên kết, mua bán, sáp nhập với doanh nghiệp nhỏ Để từng bước hình thành hệ thống phân phối với quy mô lớn, có tính chuyên nghiệp, Đủ khả năng chi phối thị trường nội Địa.

- Các hội, hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ, siêu thị cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao Đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, tạo mối liên doanh, liên kết, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại trong nước, Đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu…nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

- Tăng cường Đào tạo ngắn hạn, dài hạn, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu cho Đội ngũ lãnh Đạo và cán bộ, nhân viên doanh nghiệp; từng bước hiện Đại hóa, nâng cao năng lực các khâu bán hàng, thanh toán, nghiệp vụ kho hàng…

- Các doanh nghiệp có trách nhiệm hợp tác với cơ quan chức năng trong hoạt Động kiểm tra, kiểm soát, chống vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng không Đảm bảo về an toàn thực phẩm và góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ba là, nâng cao vai trò của người tiêu dùng nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh và hiệu quả

Người tiêu dùng cần ý thức Đầy Đủ về quyền lợi và trách nhiệm của mình:

- Nên “nói không” Đối với những sản phẩm kém chất lượng, những nhà cung cấp không có uy tín và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo Đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc Đe dọa gây thiệt hại Đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

- Thể hiện thái Độ văn minh, lịch sự và có ý thức bảo vệ tài sản khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh Đô thị theo Chỉ thị 43 của Thành ủy.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại luôn giữ vai trò rất quan trọng, chủ Đạo trong sự phát triển chung của thành phố. Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, cùng với những Điều kiện, lợi thế của thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Đặc biệt là cộng Đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ tập trung khai thác, phát huy các nguồn lực Để phát triển ngành thương mại một cách bền vững, hiệu quả, là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo hướng ngày càng giàu Đẹp, an bình, văn minh, hiện Đại, góp phần thu hút khách hàng và giữ gìn hình ảnh của thành phố Đối với du khách và bạn bè quốc tế.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 9 1 7 0 2
Hôm nay: 12.684
Hôm qua: 8.734
Tuần này: 0
Tháng này: 161.021
Tổng cộng: 2.891.702