Tìm kiếm
Tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tâÌ£p thể
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 27/04/2016 Lượt xem: 801

Ngày 22-4, Ủy ban MTTQ ViêÌ£t Nam thành phố phối hơÌ£p với Liên minh HơÌ£p tác xã (HTX) thành phố tổ chức hội thảo “Vai troÌ€ của các Đoàn thể chính trị-xã hội trong sưÌ£ phát triển kinh tế tâÌ£p thể, góp phâÌ€n bảo Đảm an sinh xã hội trên Địa bàn thành phố Đà Nẵngâ€.

Báo cáo ĐêÌ€ dẫn taÌ£i hội thảo cho thấy, trải qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam, khu vực kinh tế hợp tác (HT), HTX luôn có những Đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất nước, thu hút hàng triệu nhân dân tham gia. Cùng với những Đóng góp về kinh tế, phong trào HTX còn có vai trò quan trọng về mặt xã hội. TaÌ£i Đà Nẵng, phong trào kinh tế HT, HTX Đã có bước chuyển biến rõ nét, ngày càng phù hợp với xu thế Đổi mới của Đất nước và Đạt Được những kết quả Đáng kể. Số HTX thành lập mới Đã có bước phát triển Đa dạng và Đúng hướng. Tính Đến cuối tháng 12-2015, trên Địa bàn thành phố có 118 HTX, trong Đó có 43 HTX nông nghiệp; 34 HTX công nghiệp-xây dựng; 30 HTX thương mại-dịch vụ.

Các ý kiến taÌ£i hội thảo ĐêÌ€ xuất câÌ€n nâng cao vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Đối với việc phát triển tổ HT, HTX của Ủy ban MTTQ ViêÌ£t Nam các cấp; Đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào hoạt Động sản xuất, kinh doanh của các tổ HT, HTX tại các Địa phương. Đồng thời, tổ chức tốt các hoaÌ£t Động tuyên truyêÌ€n, tập huấn về mô hình tổ HT, HTX Đối với các cán bộ theo dõi phát triển tổ HT, HTX của các Đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cươÌ€ng công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan Đến việc hỗ trợ phát triển tổ HT, HTX; nghiên cứu chương trình phối hợp hoạt Động do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì nhằm vận Động thêm các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia phát triển tổ HT, HTX, góp phần bảo Đảm an sinh xã hội trên Địa bàn thành phố.

(Theo Báo Đà Nẵng)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 9 1 2 4 5
Hôm nay: 12.227
Hôm qua: 8.734
Tuần này: 0
Tháng này: 160.564
Tổng cộng: 2.891.245