Tìm kiếm
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung Đến năm 2025, tầm nhìn Đến năm 2035
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 08/09/2016 Lượt xem: 1061

Ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Đã ban hành Quyết Định số 3447/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung Đến năm 2025, tầm nhìn Đến năm 2035.

Mục tiêu của Quy hoạch là nhằm phát triển công nghiệp, thương mại vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung theo hướng hiện Đại Để trở thành Đầu cầu quan trong của cả nước trong sản xuất, giao thương, hợp tác quốc tế; Nâng cao vai trò Động lực của công nghiệp, thương mại Đối với phát triển và tái cấu trúc kinh tế Vùng; Tạo chuyển biến mạnh mẽ công nghiệp, thương mại của Vùng theo hướng văn minh, hiện Đại, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; Xây dựng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trở thành Vùng có công nghiệp, thương mại phát triển mạnh vào năm 2025.

Về các mục tiêu cụ thể, Quy hoạch xác Định: Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong GDP toàn Vùng năm 2020 chiếm khoảng 40 - 41%; năm 2025 chiếm khoảng 41 - 42% và năm 2035 chiếm khoảng 36 - 37%; Tốc Độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân Đạt 16 - 17%/năm giai Đoạn 2016 - 2020; 17 - 18% giai Đoạn 2021 - 2025 và 15 - 16% giai Đoạn 2025 -2035; Tốc Độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Vùng (theo giá thực tế) bình quân Đạt 16 - 18%/năm giai Đoạn 2016 - 2020 và 16 - 17% giai Đoạn sau năm 2020; Phấn Đấu Đưa tỷ trọng bán lẻ của các loại hình bán lẻ hiện Đại trong tổng mức bán lẻ vùng lên 25 - 30% vào năm 2020 và Đạt 35 - 40% vào năm 2035; Tốc Độ tăng trưởng xuất khẩu giai Đoạn 2016 - 2020 Đạt mức 18 - 20%/năm và giai Đoạn 2021 - 2035 Đạt trên 18%. Tốc Độ tăng trưởng nhập khẩu giai Đoạn 2016 - 2020 Đạt mức 10 - 12%/năm và giai Đoạn 2021 - 2035 Đạt khoảng 9 - 10%.

Để thực hiện Được các mục tiêu trên, giai Đoạn Đến năm 2025: Quy hoạch Định hướng liên kết hình thành mạng lưới sản xuất công nghiệp và phân phối hàng hóa Đồng bộ. Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghiệp, thương mại hợp lý, Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Về công nghiệp, Quy hoạch xác Định tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp có lợi thế của Vùng như: Chế biến hải sản thực phẩm; hóa chất, hóa dầu; Đóng và sửa chữa tàu biển; Từng bước phát triển các ngành có trình Độ cao như cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị Điện, Điện tử, sản xuất các loại vật liệu cao cấp thay thế nhập khẩu; hướng tới tạo ra một số thương hiệu sản phẩm riêng, Đặc trưng cho Vùng Để tham gia vào chuỗi sản xuất và xuất khẩu trọng Điểm của cả nước. Về thương mại: Đẩy mạnh hoạt Động xuất - nhập khẩu hàng hóa theo hướng vừa mở rộng thị trường, mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất - nhập khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững; Đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ, Đưa xuất khẩu dịch vụ trở thành một mũi nhọn xuất khẩu của Vùng, Đặc biệt là các dịch vụ về du lịch, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, dịch vụ cảng biển, logistics; Ưu tiên phát triển các loại hình thương mại truyền thống phù hợp với quy mô, tốc Độ, tiến trình công nghiệp hóa, Đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới của Vùng.

Giai Đoạn Đến năm 2035: Tập trung vào các ngành sản xuất có công nghệ và thiết bị hiện Đại, công nghiệp sạch, công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp có thương hiệu uy tín, có chất lượng và giá trị cao, có khả năng cạnh tranh, Đáp ứng Được tiêu chuẩn tiên tiến của các nước phát triển và tham gia vào một số công Đoạn trong chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu; Phát triển thương mại Đạt trình Độ ngang bằng các nước trong khu vực; Hội nhập vững chắc thương mại cả nước và thương mại quốc tế.

Về phân bố không gian phát triển, trong lĩnh vực công nghiệp, Quy hoạch xây dựng phân bố không gian công nghiệp theo các hành lang kinh tế ven biển và theo các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong lĩnh vực thương mại, phân bố không gian phát triển hạ tầng thương mại Được xây dựng cho từng tiểu vùng: Tiểu vùng Bắc Trung Bộ; Vùng Kinh tế trọng Điểm miền Trung; Tiểu vùng Nam Trung Bộ; khu vực miền núi phía Tây của các tỉnh, thành phố trong Vùng. Việc phát triển các Khu kinh tế Được gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng Địa phương.

Giải pháp thực hiện Quy hoạch bao gồm: giải pháp về Đẩy nhanh và hoàn thiện cải cách hành chính; thu hút nguồn vốn Đầu tư; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp hỗ trợ; hợp tác liên vùng.

Kèm theo Quy hoạch là Danh mục các chương trình, dự án Đầu tư chủ yếu Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, bao gồm các dự án trong 7 ngành công nghiệp chủ yếu và danh mục Hệ thống chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, trung tâm hội chợ triển lãm. Vị trí, quy mô, diện tích Đất sử dụng và tổng mức Đầu tư của các công trình, dự án nêu trên sẽ Được tính toán, lựa chọn và xác Định cụ thể trong giai Đoạn lập và trình duyệt dự án Đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân Đối, huy Động vốn Đầu tư cho từng thời kỳ.

Quyết Định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết Định xemtại Đây.

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 4 7 4 8 1
Hôm nay: 1.750
Hôm qua: 2.955
Tuần này: 4.705
Tháng này: 57.115
Tổng cộng: 3.047.481