Tìm kiếm
Nghị quyết HĐND thành phố Quy Định Chính sách khuyến công trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 10/10/2016 Lượt xem: 523

Ngày 11-8-2016, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ký ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND quy Định Chính sách khuyến công trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nội dung quyết nghị như sau:

Điều 1. Quy Định Đối tượng áp dụng Chính sách khuyến công trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp Đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thành lập theo quy Định của pháp luật có trụ sở Đăng ký kinh doanh trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng và có hoạt Động Đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại Địa bàn các xã thuộc huyện Hòa Vang; các phường trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: phường Hòa Hải, Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu; các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thuộc các làng nghề, làng nghề truyền thống trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành lập và hoạt Động theo nguyên tắc và quy Định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tổ hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành lập và hoạt Động theo Nghị Định 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt Động của Tổ hợp tác.

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên Địa bàn thành phố áp dụng sản xuất sạch hơn.

3. Tổ chức, cá nhân trên Địa bàn thành phố tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt Động dịch vụ khuyến công.

Điều 2. Căn cứ nội dung chi hoạt Động khuyến công và mức chi hoạt Động khuyến công quy Định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18-2-2014 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công Địa phương, giao UBND thành phố quy Định nội dung chi, mức chi cụ thể hoạt Động khuyến công Địa phương và ngành nghề Được hỗ trợ khuyến công Địa phương phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Đúng quy Định pháp luật.

2. Thường trực Hội Đồng nhân dân, các ban, các tổ Đại biểu và Đại biểu Hội Đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này Đã Được Hội Đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

(Theo Báo Đà Nẵng)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 8 9 2 5
Hôm nay: 5.164
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 5.164
Tháng này: 5.164
Tổng cộng: 5.748.925