Tìm kiếm
Thông báo thực hiện báo cáo Định kỳ năm 2016 của doanh nghiệp hoạt Động bán hàng Đa cấp
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 11/01/2017 Lượt xem: 577

Căn cứ quy Định tại Điều 28 Nghị Định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt Động bán hàng Đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy Định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị Định 42/2014/NĐ-CP, Công văn số 1866/QLCT-P5 ngày 26/12/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương về việc báo cáo Định kỳ hoạt Động bán hàng Đa cấp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp Đã thông báo hoạt Động bán hàng Đa cấp trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện báo cáo Định kỳ hoạt Động của doanh nghiệp năm 2016.

Báo cáo của doanh nghiệp hoạt Động bán hàng Đa cấp gửi về Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 theo Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng; Điện thoại 0511.3895700, fax 0511.3889540, email: qlxnksct@danang.gov.vn.

Để thống nhất nội dung báo cáo, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo mẫu hướng dẫn của Cục Quản lý cạnh tranh trong Đó có bổ sung thông tin liên quan Đến hoạt Động của doanh nghiệp trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng. Doanh nghiệp tải mẫu báo cáo hoạt Động BHĐC năm 2016 tại Đây.

Trân trọng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 4 5 6 7 3
Hôm nay: 5.339
Hôm qua: 4.104
Tuần này: 5.339
Tháng này: 114.992
Tổng cộng: 2.845.673