Tìm kiếm
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 21/02/2017 Lượt xem: 1379

Ngày 11/2/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết Định số 775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

Quyết Định số 775/QĐ-UBND ngày 11/2/2017 Được xây dựng dựa trên mục tiêu nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước Đối với mặt hàng xăng dầu; phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố tuân thủ Đúng quy Định của pháp luật. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu nhằm phân bổ hợp lý số lượng cho từng Địa bàn, khu vực; giải tỏa, di dời dần các cửa hàng không phù hợp với phát triển chung của thành phố hoặc không Đảm bảo các Điều về kinh doanh xăng dầu; giảm thiểu những nguy cơ gây mất an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh Đó, khuyến khích các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn (cấp II trở lên), trên các tuyến Đường giao thông chính (QL 1A, Nam Hầm Hải Vân, QL 14B, 14G, Đường cao tốc Đà Nằng- Dung Quất…) mở thêm cửa hàng kinh doanh LPG chai và Đầu tư trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông. Đồng thời quy hoạch phát triển các kho xăng dầu phải Đảm bảo có hiệu quả kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ với yêu cầu bảo Đảm an ninh quốc phòng, bảo Đảm dự trữ xăng dầu cung ứng cho khu vực Miền trung, Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Quyết Định 775/QĐ-UBND gồm các nội dung về Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 (kho và phương tiện vận chuyển xăng dầu), và Định hướng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 (theo 02 giai Đoạn: 2015-2025 và 2026-2030) trên Địa bàn 07 quận, huyện thành phố Đà Nẵng.

Tại Điều 2,
Quyết Định 775/QĐ-UBND, về Tổ chức thực hiện, quy Định nhiệm vụ của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học & công nghệ, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố và các cơ quan Thông tin, Tuyên truyền của TP Đà Nẵng trong việc thi hành Quyết Định này.

Đặc biệt Sở Công Thương TP.Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan của thành phố, phổ biến quy hoạch chung, quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và các văn bản Điều chỉnh có liên quan Đến các Sở, Ngành, UBND quận, huyện và cho các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn biết Để làm căn cứ Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu từng giai Đoạn phù hợp với quy hoạch. Đồng thời là Đầu mối tổ chức kiểm tra liên ngành Đối với Địa Điểm dự kiến quy hoạch và những Địa Điểm mới, kiểm tra việc nâng cấp, mở rộng cửa hàng theo các Điều kiện quy Định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện quy hoạch...Cũng như quy Định chức năng, nhiệm vụ của Sở trong việc hướng dẫn trình tự thủ tục; thẩm Định cấp Giấy chứng nhận Đủ Điều kiện kinh doanh theo quy Định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu và theo Đúng quy hoạch Được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt và các quy Định hiện hành của pháp luật; và một số nội dung khác.

Quyết Định 775/QĐ-UBND cũng quy Định trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy Định trong Quyết Định này và các quy Định khác của Nhà nước. Đồng thời, chủ Động xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch; cải tạo, sửa chữa nâng cấp mở rộng hoặc Đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu của Đơn vị kịp thời theo yêu cầu mới, theo Đúng tiến Độ trong Quy hoạch.


Toàn bộ nội dung Quyết Định tải tại Đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 7 4 8 4 9 0
Hôm nay: 4.729
Hôm qua: 5.522
Tuần này: 4.729
Tháng này: 4.729
Tổng cộng: 5.748.490