Tìm kiếm
Ban hành Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 15/03/2017 Lượt xem: 453

Thực hiện chỉ Đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1182/UBND-SNV ngày 22/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kờ· luật, kờ· cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực;

Trong Đó chỉ Đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/20169 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh Đạo của Đảng Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, Đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2017 theo Kế hoạch số 310/KH-SCT ngày 03/3/2017.
 
Nội dung chi tiết Kế hoạch tải về tại Đây./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 1 9 9 7 7
Hôm nay: 4.963
Hôm qua: 6.212
Tuần này: 44.519
Tháng này: 201.804
Tổng cộng: 3.619.977