Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Năng lượng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 2395


1. Quản lý nhà nước về Điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Địa bàn thành phố;

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt Động Điện lực và sử dụng Điện cho Đơn vị Điện lực trên Địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn, sát hạch Định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra viên Điện lực Để Giám Đốc Sở cấp thẻ kiểm tra viên Điện lực và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm tra viên Điện lực;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy Định của pháp luật về hoạt Động Điện lực và sử dụng Điện; phối hợp tham mưu, Đề xuất xử lý, giải quyết các vi phạm, tranh chấp trong hoạt Động Điện lực và sử dụng Điện. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá Điện trên Địa bàn thành phố sau khi Được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cung ứng và sử dụng Điện; tham mưu, Đề xuất phê duyệt và công bố kế hoạch cung ứng Điện hàng tháng, năm trên Địa bàn thành phố khi hệ thống Điện quốc gia thiếu sản lượng Điện cung cấp;

- Thẩm Định hồ sơ Đề nghị cấp, Điều chỉnh, gia hạn giấy phép hoạt Động Điện lực theo quy Định và kiểm tra việc thực hiện nội dung giấy phép;

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm Định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao Đưa vào sử dụng các công trình Điện, Điện chiếu sáng trên Địa bàn thành phố. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình Điện, Điện chiếu sáng trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng và kiến nghị xử lý các vi phạm. Theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình chất lượng các công trình Điện, Điện chiếu sáng trên Địa bàn thành phố theo quy Định;

- Tham mưu triển khai công tác an toàn Điện: tham gia Điều tra các sự cố, tai nạn Điện trong nhân dân; theo dõi, kiểm tra, Đề xuất xử lý việc thực hiện các quy Định về bảo vệ hành lang an toàn lưới Điện cao áp và một số công tác khác có liên quan;

- Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, Đề án xây dựng phát triển mạng lưới Điện nông thôn tại các xã trên Địa bàn thành phố, Đánh giá công nhận xã Đạt tiêu chí về Điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Các nhiệm vụ khác:
- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 4 9 2 8 3
Hôm nay: 624
Hôm qua: 5.241
Tháng này: 165.147
Tổng cộng: 11.849.283
Đăng nhập