Tìm kiếm
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 10/07/2017 Lượt xem: 42

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng;

Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có dự án đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, cụ thể:

1. Phạm vi và đối tượng: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND.

2. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ: Theo quy định tại Chương II Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Chương IV Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Đợt 1: từ ngày 27/02/2017 đến ngày 30/4/2017.
- Đợt 2: từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/8/2017.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3898277; fax: 0236.3889540).

Kính đề nghị UBND các quận, huyện, các hiệp hội, hội doanh nghiệp phối hợp triển khai thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn để biết và đăng ký tham gia.             
Trân trọng thông báo./.
P.QLCN-SCT
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 9 1 2 9 4
Hôm nay: 12.276
Hôm qua: 8.734
Tuần này: 0
Tháng này: 160.613
Tổng cộng: 2.891.294