Tìm kiếm
Hội nghị tổng kết Sở Công Thương năm 2017
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 18/01/2018 Lượt xem: 233

Ngày 16/01/2018, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Về dự Hội nghị có ông Phan Văn Kha – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương; đại diện BTV Công đoàn ngành Công Thương, hơn 150 đại biểu đến từ các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương và đại diện Công ty TNHH MTV TM Quảng Nam – Đà Nẵng là đơn vị thành viên của Cụm thi đua – khen thưởng thuộc Sở Công Thương.

Trong năm 2017, Sở Công Thương đã tổ chức triển khai thực hiện đạt một số kết quả như sau:

- Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 50.248 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2016 (Kế hoạch tăng 10,5 – 11,5%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,3% so với năm 2016. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp và khu công nghệ cao của thành phố đã thu hút được 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.700 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI có tổng vốn trên 1.021 tỷ đồng (53,28 triệu USD), chiếm trên 60% tổng vốn thu hút.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 79.100 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016 (Kế hoạch tăng 16-17%). hoạt động thương mại, dịch vụ thành phố diễn biến sôi động. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, nguồn cung ứng hàng hóa dịch vụ, hàng hóa được chuẩn bị chu đáo đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân và du khách. Giá cả một số mặt hàng có biến động nhưng không đáng kể, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017 ước đạt 1.465 triệu USD, tăng 12,4% so với năm 2016 (Kế hoạch tăng 11 – 12%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.280 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2016. Chính sách phi thuế quan đối với các mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp thành phố tiếp tục duy trì tại các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc và các nước EU đã ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng xuất khẩu.

- Trong công tác xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, chính sách, Sở Công Thương đã trình UBND thành phố phê duyệt 04 Quy hoạch, Chương trình đã được HĐND thành phố thông qua gồm: Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố đến 2025, tầm nhìn đến 2030 và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố đến 2020 tầm nhìn đến 2030; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Trình Bộ Công Thương Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Triển khai xây dựng 02 Đề án mới trong năm 2017 gồm: Đề án Khảo sát nhu cầu xúc tiến thương mại thị trường trong nước và ngoài nước của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với tổng kinh phí thực hiện năm 2017 ước thực hiện là 962,2 triệu đồng.

- Trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 31/12/2017: Sở Công Thương đã tiếp nhận 20.698 hồ sơ; đã giải quyết 20.533 hồ sơ; 24 hồ sơ đang giải quyết; trả lại 141 hồ sơ có văn bản trả lời. (trong đó, 19.954 Hồ sơ trực tuyến mức 3 và mức 4 (chiếm tỷ lệ 96,41% trên tổng số hồ sơ trực tiếp và trực tuyến)).

+ Sớm hẹn 18.099 hồ sơ (đạt trên 88%);
+ Đúng hẹn 2.434 hồ sơ;
+ Không có hồ sơ trễ hẹn.

- Trong công tác cán bộ, thi đua khen thưởng: toàn Sở thực hiện thủ tục bổ nhiệm 12 trường hợp, bổ nhiệm lại 04 trường hợp, tuyển dụng 09 trường hợp, cử 337 lượt công chức, viên chức, lao động hợp đồng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương trước hạn 31 trường hợp, nâng lương thường xuyên 115 trường hợp, giải quyết nghỉ hưu 09 trường hợp. Các cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua do chính quyền, công đoàn phát động. Việc đăng ký thi đua và báo cáo kết quả đăng ký thi đua thực hiện đúng quy định.

Kết quả thực hiện bình xét khen thưởng năm 2017, cụ thể như sau:

+ 53 tập thể trực thuộc các đơn vị thuộc Sở; 13 tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến;
+ 391 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
+ 55 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
+ 31 tập thể, 109 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở;
+ Trình cấp trên công nhận:

Về tập thể: Đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể; Cờ thi đua UBND thành phố cho 01 tập thể; Bằng khen UBND thành phố cho 04 tập thể.

Về cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân, Bằng khen UBND thành phố cho 20 cá nhân.

Ông Phan Văn Kha - Giám Đốc Sở Công Thương biểu dương các thành tích và kết quả trong năm 2017 của các phòng, đơn vị, tại hội nghị đã đánh giá: “nhìn chung, trong năm 2017, các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thông qua việc tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và tiếp cận thị trường, triển khai đầy đủ các quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng. Tổ chức thực hiện nhiều nội dung trên lĩnh vực đảm bảo ATTP, trong đó tập trung cho công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ tiểu thương, tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực ATTP. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng như: tổ chức Cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề tài, dự án thực hiện với khối lượng công việc khá lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công thương, nhất là kiểm tra, kiểm soát thị trường, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lưới điện… mang lại hiệu quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính được quan tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ, số lượng TTHC giải quyết thông qua trực tuyến được nâng lên”. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cụ thể như sau:

- Thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu của ngành năm 2018:
+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 (giá so sánh 2010) tăng từ 8,5% đến 9% so với năm 2017; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với năm 2017.
+ Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 12 đến 13% so với năm 2017. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 11% đến 12% so với năm 2017.
+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng từ 14 đến 15% so với năm 2017.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
+ Các phòng, đơn vị xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách, 03 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2018 ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát, theo dõi tiến độ thực hiện để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra.
+ Tiếp tục tổ chức thực hiện 03 hướng đột phá về kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực công thương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và các quy hoạch, đề án đã được phê duyệt.
+ Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển thương mại điện tử, các hoạt động liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nắm bắt tình hình doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là trong những thời điểm lễ, tết, mưa bão nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp bình ổn thị trường khi cần thiết.
+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng chợ Cồn, giai đoạn 2 chợ Đầu mối Hòa Cường. Nâng cao chất lượng xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm. Tiếp tục quan tâm công tác sửa chữa, chỉnh trang; công tác PCCC tại các chợ.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực công thương, trọng tâm là kiểm tra, kiểm soát thị trường, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn lưới điện...
+ Tổ chức thực hiện đạt kết quả Đề án đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch của thành phố; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho CCVC, NLĐ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.
+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Chỉ thị 29 của BTV Thành ủy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị” và xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2020./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 4 2 0 9
Hôm nay: 945
Hôm qua: 1.129
Tuần này: 5.082
Tháng này: 25.611
Tổng cộng: 1.754.209