Tìm kiếm
Ký kết Bản thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án “phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm Miền Trun... 19/10/2021

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Công Thương 13/01/2021

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Công Thương

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thà... 17/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2020 và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND ...

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019 17/02/2020

Báo cáo về việc tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019

Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng 30/01/2020

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2019 28/06/2019

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua năm 2019 19/03/2019

Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về...

Ban hành Kế hoạch phát Động phong trào thi Đua yêu nước ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2017 15/03/2017

Phát huy thành tích Đã Đạt Được trong năm 2016 và tập trung thực hiện tốt những Định hướng, nhiệm vụ Đã Được Đề ra cho năm 2017 của ngành Công Thương, Lãnh Đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ, công chứ...

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 21/02/2017

Ngày 11/2/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết Định số 775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn...

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 4 9 9 6 7
Hôm nay: 1.910
Hôm qua: 2.170
Tuần này: 16.612
Tháng này: 9.151
Tổng cộng: 8.249.967