Tìm kiếm

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Thuý Mai Phó Giám đốc (0236).3894648 - 0905.272.249 maintt1@danang.gov.vn
Nguyễn Hà Bắc Giám đốc Sở (0236).3895297 bacnh@danang.gov.vn
Lê Đức Viên Phó giám đốc (0236).3863255 vienld@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Hạnh Chánh Văn phòng 0905.127.005 - (0236)3822548 hanhnh1@danang.gov.vn
Nguyễn Quang Tâm Phó chánh Văn phòng 07795.23456 - (0236)3895300 tamnq1@danang.gov.vn
Đặng Lê Trâm Anh Phó chánh Văn phòng - Kế toán trưởng 0903.541.328 - (0236)3822548 anhdlt@danang.gov.vn
Võ Văn Nhựt Phó trưởng phòng 0903.511.464 - (0236)3834310 nhutvv@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Minh Trưởng phòng 0905.009.259 - (0236)3822525 minhdn1@danang.gov.vn
Trần Thị Thu Nhung Phó trưởng phòng 0983.246.545 - (0236)3822525 nhungttt1@danang.gov.vn
Võ Thị Hà Phương Trưởng phòng 0982.500.171 - (0236)3895700 phuongvth1@danang.gov.vn
Phùng Thị Kim Long Phó trưởng phòng 0914.009.679 longptk1@danang.gov.vn
Thái Việt Hùng Trưởng phòng 0985.001.237 - (0236)3896668 hungtv6@danang.gov.vn
Trần Huỳnh Vương Hoài Vũ Phó trưởng phòng 0905.513.276 - (0236)3896668 vuthvh@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Ngọc Yến Trưởng phòng 0905.590.777 - (0236)3898277 yenhtn1@danang.gov.vn
Phan Thị Hiệp Phó trưởng phòng 0905.220.176 - (0236)3898277 hieppt1@danang.gov.vn
Nguyễn Thùy Nhung Phó trưởng phòng 0905.212.676 - (0236)3821020 nhungnt1@danang.gov.vn
Đặng Công Chu Ấn Trưởng phòng 0979.777.517 - (0236)3821020 andcc@danang.gov.vn
Đỗ Việt Hồng Phó trưởng phòng 0988.080.058 - (0236)3898277 hongdv@danang.gov.vn
Hoàng Thị Hương Phó trưởng phòng 0905.055.071 - (0236)3821020
Nguyễn Văn Trừ Chánh thanh tra 0914.000.219 - (0236)3834310 trunv@danang.gov.vn
Đặng Ngọc Đắc Phó chánh thanh tra 0905.291.719 - (0236)3822103 dacdn@danang.gov.vn
Lê Thanh Hạ Giám đốc 0913.413.094 - (0236)3889475 halt5@danang.gov.vn
Bùi Văn Minh Phó Giám đốc 0903.575.596 - (0236)3889285 minhbv@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Bình Phó Giám đốc 0979642777 - (0236)3896571 binhnh1@danang.gov.vn
Hứa Tự Anh Giám đốc 0913.415.469 - (0236)2212327 anhht1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc 0914.169.170 - (0236)2472829 xuanntt@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Bình Phó Giám đốc 0979.642.777 - (0236)2212830 binhnh1@danang.gov.vn
Đàm Văn Tẩu Giám đốc 0914.028.882 - (0236)3699296 taudv@danang.gov.vn
Lê Thành Chung Phó Giám đốc 0903.520.005 - (0236)3501954 chunglt@danang.gov.vn
Mai Phước Ba Phó Giám đốc 0913.499.708 (0236)3501953 bamp@danang.gov.vn
Văn phòng thường trực (0236)3822525 danangwtocenter@danang.gov.vn
Nguyễn Hà Bắc Giám đốc trung tâm 0905.131.555 - (0236)3895297 bacnh@danang.gov.vn
Nguyễn Quang Tâm Trưởng bộ phân 012295.23456 - (0236)3895300 tamnq1@danang.gov.vn
Nguyễn Duy Đại Thường trực 0905.095.184 - (0236)3895300 daind@danang.gov.vn

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 1 6 6 2 5 6
Today: 1.172
Yesterday: 3.644
This week: 22.142
This month: 140.046
Total: 5.166.256