Tìm kiếm
Một số điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 20/12/2018

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Phát động Giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2018 10/10/2018

Ngày 31/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức Họp báo phát động các Giải báo chí tuyên truyền năm 2018. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được nhiều tác p...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 7 về chính sách hỗ trợ lãi suất 22/08/2018

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, UBND thành phố có Công văn số 5928/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 7 về tài chính, ngân sách, phí, lệ phí, trong đ...

Đăng ký tham gia giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2018 17/08/2018

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích...

Quy định mới về hoạt động khuyến mại 10/07/2018

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 và t...

Quy định về cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với LPG/LNG/CNG theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ 25/06/2018

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018, trong đó giao Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân...

Thông tư quy định Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 2018 10/05/2018

QĐ 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW 22/01/2018

QĐ 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW

Thông báo về việc dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương 12/01/2018

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7231/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố ...

TCVN 11856:2017 Chợ Kinh doanh thực phẩm 12/01/2018

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, ban hành TCVN 11856:2017 Chợ Kinh doanh thực phẩm. Đây là cơ sở để các ...

Thông báo về mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào (mẫu mới) 04/10/2017

Quán triệt thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ TT&TT 14/09/2017

Thông tư Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản sản phẩm.

Hướng dẫn Đăng ký và sử dụng chức năng tài khoản công dân Điện tử trên Hệ thống eGov Đà Nẵng 13/09/2017

V/v truyền thông, hướng dẫn Đăng ký và sử dụng chức năng tài khoản công dân Điện tử trên Hệ thống eGov Đà Nẵng

Về việc tuyên truyền và tham gia các Giải báo chí năm 2017 06/09/2017

Ngày 28/4/2017 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Đã phát Động các Giải báo chí năm 2017

Hướng dẫn triển khai một số Điều của Hiệp Định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CH XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH DCND Lào 03/08/2017

Ngày 27/6/2015, Hiệp Định Thương mại Biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Đã Được ký kết.

Tạo thuận lợi cho hoạt Động xuất khẩu nông sản qua Địa bàn tỉnh Lào Cai 03/08/2017

Sở Công Thương Lào Cai vừa có văn bản số 1018/SCT-XNK ngày 17/7/2017 về việc tạo thuận lợi cho hoạt Động xuất khẩu nông sản qua Địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo Đó, thời gian qua Chính quyền hai tỉnh Lào C...

Luật Quản lý ngoại thương Đã Được Quốc hội thông qua 03/08/2017

Luật Quản lý ngoại thương Đã Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017. Luật Quản lý ngoại thương bao gồm 8 Chương, 113 Điều, cụ thể: Chươ...

Khảo sát về “Luật Cạnh tranh và Định hướng sửa Đổi†13/06/2017

Hiện nay, Bộ Công Thương Đang dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa Đổi) và dự kiến trình Quốc hội ban hành trong thời gian sắp tới. Với phạm vi và Đối tượng Điều chỉnh Được mở rộng và nhiều nội dung Được sửa...

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" 23/05/2017

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1198/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ...

Góp ý Đối với mẫu biểu trưng Sản phẩm thương mại mang tính Đặc trưng của thành phố Đà Nẵng 16/05/2017

Triển khai Quyết Định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của ờ¦y ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính Đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thươ...

 

      

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 6 0 5 3
Today: 306
Yesterday: 1.031
This week: 0
This month: 27.455
Total: 1.756.053