Kế hoạch thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 2807/KH-SCT Người ký Lê Thị KIm Phương
Ngày ban hành 03/11/2021 Ngày xuất bản 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi Đua khen thưởng Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành Sở Công Thương TP Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 20211103_2807.KH.SCT.signed.signed.signed_Ke hoach ve thi dua giai doan 2020-2025.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  2. Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
  3. Hướng dẫn thực hiện Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn TPĐN
  4. Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TPĐN
  5. Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 8 5 5 0 0 7
Today: 1.300
Yesterday: 5.048
This month: 170.871
Total: 11.855.007
Đăng nhập