Tìm kiếm
Chức năng nhiệm vụ của Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng
Author: Administrator Updated: 03/11/2016 Views: 3237

Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám Đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt Động thương mại trên Địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND thành phố giao. Chi cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt Động thương mại của các tổ chức và cá nhân trên Địa bàn tỉnh. Đề xuất với Sở Công Thương và UBND thành phố kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo Đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt Động thương mại trên Địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và trực tiếp chỉ Đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt Động thương mại.

3. Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dườ¡ng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở Địa phương.

4. Thường trực giúp Giám Đốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt Động giữa các ngành, các cấp ở Địa phương có chức năng quản lý thị trường, chống Đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

Category:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 3 6 9 0 3
Today: 3.548
Yesterday: 2.890
This week: 3.548
This month: 110.163
Total: 8.236.903