Tìm kiếm
Huỳnh Thị Ngọc Yến Trưởng phòng 0905.590.777 - (0236)3898277 yenhtn1@danang.gov.vn
Phan Thị Hiệp Phó trưởng phòng 0905.220.176 - (0236)3898277 hieppt1@danang.gov.vn
Nguyễn Thùy Nhung Phó trưởng phòng 0905.212.676 - (0236)3821020 nhungnt1@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Công nghiệp
Author: Administrator Updated: 03/11/2016 Views: 1479

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, Đề án… phát triển ngành công nghiệp dài hạn, 05 năm và hàng năm, cụ thể các ngành, lĩnh vực: ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - Điện tử trọng Điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự Động hóa, Điện tử công nghiệp; thăm dò, khai thác, chế biến khoảng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; dệt – may, da – giày, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa Đựng và các sản phẩm khác.

2. Về công nghiệp hỗ trợ:
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên Địa bàn.

3. Về khuyến công:
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước Đối với hoạt Động khuyến công; triển khai chương trình, kế hoạch, Đề án khuyến công tại Địa phương Đối với các hoạt Động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt Động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công Địa phương;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Đề án khuyến công tại Địa phương; Đào tạo, bồi dườ¡ng, giải quyết các vấn Đề liên quan Đến hoạt Động khuyến công Địa phương theo quy Định của pháp luật;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, Đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện Đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên Địa bàn thành phố;

4. Về cụm công nghiệp:
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước Đối với cụm công nghiệp trên Địa bàn thành phố theo quy Định;

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi Được UBND thành phố phê duyệt;

- Thẩm Định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án Đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy Định;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu Đãi, thu hút Đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao Động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên Địa bàn thành phố;

- Theo dõi, kiểm tra, Đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, Đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt Động của cụm công nghiệp trên Địa bàn thành phố.

5. Về tiểu thủ công nghiệp:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, Đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên Địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp).

6. Các nhiệm vụ khác:
- Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp trên Địa bàn theo Định kỳ và Đột xuất; tham mưu Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp trên Địa bàn;

- Thực hiện công tác thống kê chỉ tiêu năng lực sản xuất tăng thêm và công bố hàng năm;

- Tham mưu thẩm Định hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán di hồ sơ di dời máy móc, thiết bị;

- Chủ trì kiểm tra, thẩm Định thiết kế các dự án Đầu tư xây dựng, chất lượng công trình công nghiệp trên Địa bàn tỉnh theo phân cấp (trừ các công trình thuộc lĩnh vực của Phòng Quản lý năng lượng, Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường);

- Tham mưu thực hiện công tác cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực Được phân công, phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.
Category:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 5 6 0 5 6 4
Today: 3.237
Yesterday: 4.502
This week: 23.296
This month: 104.288
Total: 5.560.564