Tìm kiếm
Hứa Tự Anh Giám đốc 0913.415.469 - (0236)2212327 anhht1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc 0914.169.170 - (0236)2472829 xuanntt@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Bình Phó Giám đốc 0979.642.777 - (0236)2212830 binhnh1@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng
Author: Administrator Updated: 03/11/2016 Views: 1170

1. Nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thị trường trong ngoài nước Để biên soạn, phát hành các ấn phẩm kinh tế thương mại cung cấp thông tin phục vụ cho sự phát triển của ngành thương mại.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan của thành phố và Trung ương, tập Đoàn thương mại trong và ngoài nước Để nghiên cứu tìm hiểu Đề xuất và dựng các Đề án chương trình nhằm mục Đích xúc tiến hoạt Động thương mại

3. Phối hợp với các cơ quan có chức năng tổ chức Đào tạo, bồi dườ¡ng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên hoạt Động trong lĩnh vực thương mại.

4. Trung tâm Được tổ chức các dịch vụ, mối giới về các thủ tục hành chính trong các hoạt Động thương mại, hội chợ triển lãm, quảng cáo, Đại lý và giới thiệu hành hóa nhằm phục vụ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở thành phố phát triển Đúng hướng.

Category:

 

      

     

 

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 1 6 6 0 2 3
Today: 939
Yesterday: 3.644
This week: 21.909
This month: 139.813
Total: 5.166.023