Tìm kiếm
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường
Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 1521

1. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, Định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh; thẩm Định thiết kế kỹ thuật thi công khai thác trong khai thác và chế biến khoáng sản trên Địa bàn thành phố.

2. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường theo quy Định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy Định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường:

+ Chủ trì tham mưu lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy Định của pháp luật;

+ Tham gia Hội Đồng thẩm Định báo cáo Đánh giá tác Động môi trường Đối với các dự án trong lĩnh vực Công Thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường của dự án thuộc lĩnh vực Công Thương sau khi báo cáo Đánh giá tác Động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường Được phê duyệt;

+ Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy Định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, Đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Định mức kinh tế kỹ thuật của ngành công thương; chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, các chương trình, Đề án, dự án môi trường khác thuộc trách nhiệm quản lý của ngành;

+ Tham mưu Lãnh Đạo Sở chủ trì hoặc phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy Định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt Động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (trừ hoạt Động nhập khẩu phế liệu) của các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối;

+ Tham mưu công tác phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường lập danh sách các cơ sở ngành công thương gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết Định các biện pháp xử lý;

+ Hướng dẫn và Đôn Đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm Đối với các cơ sở ngành Công Thương gây ô nhiễm môi trường.

3. Về an toàn thực phẩm:
- Đầu mối tham mưu thực hiện công tác QLNN về an toàn thực phẩm của ngành công thương trên Địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh Đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa Đựng và các sản phẩm khác (trừ các nội dung Đã phân giao Phòng Quản lý Thương mại).

4. Các nhiệm vụ khác:
- Tham mưu thực hiện công tác cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực Được phân công, phụ trách;

- Tham mưu thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, Định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp;

- Chủ trì kiểm tra, thẩm Định thiết kế các dự án Đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình kho xăng dầu, kho vật liệu nổ công nghiệp, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên thiên hóa lỏng, kho hóa chất theo phân cấp;

- Thông báo xác nhận bản công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân theo quy Định của pháp luật;

- Tham mưu công tác chỉ Đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp mở các lớp bồi dườ¡ng công nhân kỹ thuật, tổ chức thi nâng bậc Đối với công nhân;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

      

    

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 2 5 0 0 7 0
Hôm nay: 2.013
Hôm qua: 2.170
Tuần này: 16.715
Tháng này: 9.254
Tổng cộng: 8.250.070